۴۰درصد از نیاز تجهیزات پزشکی کشور با تولیدات داخلی تامین می‌شود

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه در حدود ۴۰ درصد نیاز تجهیزات پزشکی کشور از طریق تولیدات داخلی تامین می شود، افزود: سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، حمایت از تولیدات داخلی است، به نحوی که به آسیبی به بیماران و تولیدکنندگان وارد نشود.

به گزارش عیارآنلاین، مهندس سید حسین صفوی مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در گفتگو با مهر اظهارداشت: امسال، با مدیریت قیمتها توانسته ایم از افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی جلوگیری کنیم.

صفوی با تاکید بر کاهش هزینه های مردم و بیماران در تامین تجهیزات و اقلام پزشکی در هنگام مراجعه به مراکز درمانی، افزود: بر اساس طرح تحول نظام سلامت، بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی، برای تهیه تجهیزات و اقلام مصرفی پزشکی به خارج از بیمارستان نخواهند رفت.

تجهیزات پزشکی

برنامه ای که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای کنترل بازار تجهیزات و اقلام پزشکی در نظر گرفته اند، به گونه‌ای است که مکانیزم بازار به شکلی مدیریت خواهد شد که بازار رقابتی ایجاد شود و این مسئله خواهد شد تا شاهد کنترل و کاهش قیمتها باشیم.

وی با اعلام اینکه در حدود ۴۰ درصد نیاز تجهیزات پزشکی کشور از طریق تولیدات داخلی تامین می شود، افزود: سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، حمایت از تولیدات داخلی است، به نحوی که به آسیبی به بیماران و تولیدکنندگان وارد نشود.

با توجه به مدیریت بازار تجهیزات پزشکی، امسال شاهد رشد صنعت تجهیزات پزشکی در داخل کشور خواهیم بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: