۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۵

تاثیر 300 درصدی قیمت کرایه بار بر بخش تولید کشاورزی

افزایش قیمت هر کیسه کود فقط سه درصد بر بخش تولید مواد غذایی اثر خواهد گذاشت. ولی امروز نسبت به بهمن ماه سال گذشته هزینه حمل و نقل به میزان 300 درصد بر بخش تولید اثر گذاشته است.

گندم

به گزارش عیارآنلاین افزایش قیمت حامل های انرژی و عدم نظارت موثر بر قیمت های حمل و نقل، باعث افزایش صعودی قیمت کرایه بارهای محصولات کشاورزی شده است.

در همین رابطه مهندس بنازاده، مدیر عامل اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران، در گفت و گو با عیارآنلاین گفت: بخش تولید کشاورزی در بحث حمل و نقل بیشترین مشکلات را دارد. افزایش قیمت هر کیسه کود به میزان 200 تومان که قرار است از تیرماه امسال انجام گیرد، طبق محاسبات صورت گرفته فقط سه درصد بر بخش تولید مواد غذایی اثر خواهد گذاشت. ولی امروز نسبت به بهمن ماه سال گذشته هزینه حمل و نقل به میزان 300 درصد بر بخش تولید اثر گذاشته است.

وی افزود: به عنوان مثال بهمن ماه سال گذشته قیمت حمل و نقل توسط یک کامیون از جیرفت تا تهران 850 هزار تومان و در اسفند ماه 940 هزار بود. در حالی که امروز هزینه حمل و نقل بار توسط یک کامیون 10 تنی از کرمان به تهران دو میلیون و ششصد هزار تومان شده است.

مهندس بنازاده گفت: هندوانه در چابهار هر کیلو در مزرعه 100 تومان تولید میشود در حالی که بیش از 400 تومان بابت کرایه تا تهران افزایش قیمت پیدا میکند. الان در کرمان 1500 تن گریپ فرویت روی درخت مانده و به خاطر هزینه های حمل و نقل، برای ما صرفه اقتصادی ندارد که برداشت کنیم.

مدیر عامل اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران، گفت: در بررسی ها متوجه شدیم که متاسفانه اتحادیه کامیون دار ها به سازمان پایانه ها یک نرخ پیشنهادی می دهد و چون سازمان پایانه ها بابت هر بارنامه ای که ثبت می کند سه درصد آن را برمیدارد، نرخ حداقل را مشخص کرده اما در مورد قیمت حداکثری، اعلام کرده که به شکل توافقی تعیین شود.

بنازاده اعلام کرد: الان محصول گندم برداشت شده اما راننده به قیمت زیر دو میلیون و سه میلیون حاضر نیست بار را حمل کند و هیچ قانونی هم نیست که جلویش را بگیرد. شما مطمئن باشید تا چند وقت دیگر برای حمل گندم مشکلات بسیاری خواهیم داشت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: