۱۸ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۳
در نامه وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاهها

اختصاص ۱ تا ۳درصد از اعتبارات کل دانشگاههای علوم پزشکی به پژوهش

بر اساس ابلاغ وزیر بهداشت، این فرآیند توسط معاونت تحقیقات و فناوری پایش و در حمایت‌های مالی آینده و رتبه‌‌بندی و ارزشیابی سالیانه توسط آن معاونت تأثیرگذار خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از مهر، دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در نامه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی یادآور شد: «همانگونه که اطلاع دارید مقام معظم رهبری حفظ رشد شتاب علمی ایران را از دولت تدبیر و امید انتظار دارند. متأسفانه بدلایل مختلف از جمله مشکلات اعتباری، قطع دسترسی به منابع الکترونیک و تحریم‌ها، نگرانی جدی در حفظ رشد شتاب علمی وجود دارد. لذا به منظور اجرای مصوبه هیئت امناء دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر افزایش توان پژوهشی دانشگاهها، انتظار دارم حداقل یک درصد و در صورت امکان تا ۳ درصد از اعتبارات کل دانشگاه (اعم از جاری و درآمدهای اختصاصی) علاوه بر ردیف‌های اعتباری پژوهشی مشخص شده در طول سال، در اختیار حوزه پژوهشی دانشگاه قرار گیرد.»

بر اساس ابلاغ وزیر بهداشت، این فرآیند توسط معاونت تحقیقات و فناوری پایش و در حمایت‌های مالی آینده و رتبه‌‌بندی و ارزشیابی سالیانه توسط آن معاونت تأثیرگذار خواهد بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: