۱۷ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۳۹

برنامه ریزی برای افزایش تولید محصولات پتروشیمی به بیش از ۵۱ میلیون تن

حسین شهریاری، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه امسال، تولید محصولات پتروشیمی به ٥١ میلیون تن خواهد رسید، گفت: ارزش تولید، امسال طبق برآوردهای اولیه حدود ٣٥ میلیارد دلار است و صادرات محصولات پتروشیمی به حدود ١٤ میلیارد دلار خواهد رسید.

محصولات پتروشیمیبه گزارش عیارآنلاین، حسین شهریاری، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی در گفتگو با خبرگزاری شانا اظهار کرد: امسال با برنامه ریزی های انجام شده، پیش بینی می شود تولید محصولات پتروشیمی به بیش از ٥١ میلیون تن برسد.

شهریاری افزود: ارزش تولید، امسال طبق برآوردهای اولیه حدود ٣٥ میلیارد دلار است و صادرات محصولات پتروشیمی به حدود ١٤ میلیارد دلار خواهد رسید.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مثبت ارزیابی کردن نمایشگاه نوزدهم گفت: امسال در نمایشگاه، حضور شرکتهای ایرانی چشمگیر است و توانمندی های صنعت پتروشیمی ایران در کنار فعالان بخشهای مختلف صنعت نفت مشهود است.

شهریاری ادامه داد: صنعت پتروشیمی ایران با کمک متخصصان و کارشناسان خود با شتاب در حال رشد و توسعه است و امید است با جذب سرمایه گذاریهای جدید مسیر توسعه هموارتر از قبل هموار شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: