۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۰
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی

نقش کاهش ارزش ریال در افزایش رشد اقتصاد ایران طی ۲۰۱۴

صندوق بین المللی پول در جدیدترین ارزیابی خود، وضعیت اقتصادی ایران را با توجه به بهبود چشم انداز پیش رو به ویژه از ناحیه محیط خارجی و نیروی محرکه حاصل از کاهش ارزش ریال در گذشته، در سال 2014 رو به رشد ارزیابی کرد

به گزارش عیارآنلاین به نقل از تسنیم، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش چشم انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرده و از بازگشت رشد به اقتصاد ایران در سال 2014 خبر داده است.

این گزارش نوشت: با توجه به بهبود چشم انداز پیش رو به ویژه از ناحیه روابط خارجی و نیروی محرکه ناشی از کاهش نرخ واقعی مبادله ریال انتظار می رود اقتصاد ایران در سال 2014 به رشد و ثبات برسد. تولید نفت و گاز ایران در این سال نیز وضعیت باثباتی خواهد داشت.

این نهاد بین المللی پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2014 را تغییر نداده و همچنان معتقد است اقتصاد ایران در این سال 1.5 درصد رشد می کند. رشد اقتصادی ایران در سال 2013 به منفی 1.7 درصد رسیده بود.

نرخ تورم ایران نیز که در سال گذشته 35.2 درصد بوده است در سال جاری به 23 درصد کاهش خواهد یافت.

این گزارش تراز حساب های جاری ایران در سال 2013 را معادل 8.1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد و پیش بینی کرده است این رقم در سال جاری به 5.2 درصد برسد.

به اعتقاد صندوق بین المللی پول، تراز مالی ایران در سال جاری نیز همچون سال گذشته منفی خواهد بود. تراز مالی ایران سال گذشته معادل منفی 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی بود که انتظار می رود این رقم در سال جاری به منفی 2.5 درصد برسد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: