۱۶ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۹

صادرات از واردات پیشی گرفت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در ماه گذشته صادرات از واردات پیشی گرفته است، گفت: صادرکنندگان ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار فروختند.

 ولی اله افخمی راد به گزارش عیارآنلاین، ولی اله افخمی راد در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت فعلی پورتال ارزی و رصد ارز صادرکنندگان از سوی دولت برای اطمینان از ورود آن به بازار گفت: پورتال ارزی برای شرایط خاصی طراحی شده بود که اختلاف قیمت ارز وجود داشت و این احتمال بروز می کرد که اختلاف قیمت، سبب عدم ورود ارز حاصل از صادرات به بازار شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در ماه فروردین گذشته، صادرات به کشور از میزان واردات فزونی یافته است و ارز مورد نیاز برای واردات به نوعی از صادرات تامین شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون صادرکنندگان ۱۰۰ درصد ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کشور می کنند و دلیلی نیز ندارد که این کار را انجام ندهند.

افخمی راد با بیان اینکه هم اکنون نباید دست و پای صادرکنندگان را با مسائلی همچون پورتال ارزی بست، گفت: تا جایی که امکان دارد باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، چراکه اقتصاد آزاد همان اقتصاد مقاومتی است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: