۱۷ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۶

تولیدکنندگان محصولات صادراتی در اولویت پرداخت تسهیلات

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت : تامين منابع مالي و امكانات مورد نياز واحدهاي توليدي كشور كه منجر به افزايش توان داخل مي شود يكي از بهترين راهكار براي رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي است.

افخمی - بانک صنعت و معدنبه گزارش عیارآنلاین، به نقل از مهر، علی اشرف افخمی گفت: بانک صنعت و معدن با اقدام خود در اعطای تسهیل تامین مالی واحدهای تولیدی کمک به آنها نماید تا استمرار تولید، افزایش ظرفیت تولید و توسعه واحدها در زمینه تکنولوژی تا به صادرات کالاهای تولیدشده رو آورند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود: یکی از مسائلي كه واحدهای تولیدی بايد به آن توجه بيشتري كنند توليد صادرات گرا باشد.

وی تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی توجه به تولیدات صادرات محور بايد به عنوان یک راهبرد مورد توجه قرار بگیرد. ضمن اینکه در بانک صنعت ومعدن ستادي براي موضوع اقتصاد مقاومتي تشكيل شده است تا بصورت متمركز اين موضوع را پيگيري نمايد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: