۱۵ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۳

قمصری: بنزین وارداتی کیفیت مناسبی دارد

سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با بیان اینکه بنزین وارداتی براساس استانداردهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و با تایید این شرکت وارد کشور می شود و کیفیت آن مناسب است، گفت: تقاضای شرکت پخش برای واردات بنزین روزانه ٨ میلیون لیتر بوده، در حالی که در شرایط کنونی روزانه ٣,٥ میلیون لیتر وارد می شود.

قمصریبه گزارش عیارآنلاین، سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری شانا درباره کیفیت بنزین وارداتی گفت: کیفیت بنزین وارداتی را شرکت پخش فرآورده های نفتی و کنترل کیفیت این شرکت مشخص می کند.

قمصری افزود: آنگونه که در خبرگزاری ها درباره کیفیت بنزین وارداتی آمده مبنی بر اینکه کیفیت بنزین وارداتی بسیار نامناسب است، درست نیست.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با بیان این که واردات بر اساس استانداردهای مصرفی کشور انجام می شود ،افزود: کشتیها در زمان بارگیری و تخلیه توسط بازرسان مستقل کارشناسی می شوند و هیچ محموله ای خارج از استاندارد وارد کشور نمی شود و حتی در برخی موارد از استاندارد بالاتر است.

قمصری به مشخصات دو کشتی آخر بنزین که وارد کشور شده اشاره کرد و افزود: بر اساس استانداردهای کشور، میزان بنزن موجود در بنزین ٥ درصد است، درحالی که این میزان در کشتی اول ١,٤٠ و در کشتی دوم ١.٤٢ بوده است که بهتر از میزان استاندارد در کشور است.

معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت همچنین میزان آروماتیک را طبق استاندارد ٤٥ درصد و گوگرد را ١٠٠٠ppm عنوان کرد و افزود: در دو کشتی آخر میزان آروماتیک به ترتیب ٢٥,٦ و ١٩.٤ و میزان گوگرد به ترتیب ٩٠ و ١٠٠ppm بوده که این ارقام نشان می دهد که کیفیت سوختهای وارداتی بالاتر از استاندارد است.

بر پایه این گزارش، برخی خبرگزاری ها مدعی شدند عدد اکتان بنزین وارداتی کمتر از حداقل اکتان تعیین شده در استاندارد ملی ٤٩٠٤ است. بر اساس استاندارد ٤٩٠٤، اکتان بنزین (RON) باید حداقل ٩٥ و هیدروکربنهای بنزین شامل، الفین ها حداکثر باید ١٨ درصد، آروماتیک ها ٣٥ درصد و بنزن یک درصد باشد، در حالی که بنزینهای وارداتی این شرایط را ندارند.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران درباره اینکه از ابتدای امسال تا کنون، روزانه چه میزان بنزین وارد کشورشده، افزود: تقاضای شرکت پخش برای واردات بنزین روزانه ٨ میلیون لیتر بوده، در حالی که در شرایط کنونی روزانه ٣,٥ میلیون لیتر وارد می شود.

قمصری درباره اینکه دو ماه پایانی سال گذشته چه میزان بنزین وارد شده است، گفت: میزان واردات بنزین در سال گذشته همین میزان بوده و امسال هیچ افزایشی نسبت به سال گذشته نداشته است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: