۱۵ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۸
باتوجه به ثبت نام بیش از 90 درصد مردم

فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، فرصتی طلایی برای ایجاد نظام شفاف اقتصادی

هرچند وجود پایگاه اطلاعاتی به روز، برخط و جامع از ملزومات حکمرانی مطلوب و حفظ حقوق عموم مردم است و دولت ها برای ایجاد آن نیازمند دریافت مجوز از طرف مردم نیستند اما ثبت نام مرحله دوم قانون هدفمندی تایید مردم بر این اقدام را هم در اختیار دولت گذاشته است

همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، چگونگی حذف دهک های پر درآمد جامعه از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی به عنوان یکی از مسائل اساسی اجرای این قانون مطرح شد. هرچند تنها راه ممکن برای حذف افراد پردرآمد ایجاد پایگاه اطلاعاتی به روز، برخط و جامع از داده های دارایی های منقول و غیرمنقول افراد جامعه است؛ اما معادل سازی این وظیفه کلیدی دولت برای احقاق حقوق تمام مردم جامعه با عبارت منفی “سرک کشیدن به حریم خصوصی افراد” باعث شد تا دولت یازدهم استفاده از این حق ذاتی خود را ملزم به اخذ مجوز از مردم نماید.

همانطور که بارها در زمان ثبت نام اجرای فاز دوم قانون هدفمندی اعلام شد افراد همزمان با ثبت درخواست برای دریافت یارانه به دولت این مجوز را داده اند که نسبت به سنجش صحت ادعای مطرح شده توسط افراد بپردازد. حال پس از پایان مهلت ثبت نام برای دریافت یارانه و اعلام نیاز بیش از ۹۰% مردم برای دریافت یارانه نقدی باتوجه به ارائه مجوز بررسی اموال به دولت این فرصت ایجاد شده است تا بانک اطلاعاتی جامع برای رصد برخط اقتصاد کشور ایجاد شود.

sabte nam

با ایجاد این سامانه هر تراکنش اقتصادی که در کشور اتفاق می افتد درصورتی مجاز خواهد بود که به ازای دلیل قانونی انجام شده باشد. این اقدام موجب می شود که احتمال کشف هرگونه فساد اقتصادی افزایش یابد لذا شاهد کاهش این پدیده خواهیم بود. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت یکی دیگر از مزایای ایجاد این بانک اطلاعاتی است. درصورت وجود این بانک اطلاعاتی این امکان فراهم می شود تا ادعاهای مالی افراد به هنگام پرداخت مالیات به عنوان مبنای اعتبارسنجی ایشان تعیین شود. لذا امکان اعلام متضاد میزان دارایی ها و اموال در هنگام پرداخت مالیات یا دریافت تسهیلات مالی از بین خواهد رفت.

هرچند وجود پایگاه اطلاعاتی به روز، برخط و جامع از ملزومات حکمرانی مطلوب و حفظ حقوق عموم مردم است و دولت ها برای ایجاد آن نیازمند دریافت مجوز از طرف مردم نیستند اما حال که این مجوز در قالب ثبت نام برای دریافت یارانه به دولت داده شده است، ضروری است اقدامات مورد نیاز برای ایجاد چنین سامانه ای به عنوان اولویت اصلی دولت در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی و مانند آن قرار گیرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: