۱۵ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۱

تدوین بسته سیاستی ویژه در صنعت نفت تا یک ماه آینده

با موافقت وزیر نفت و در جلسه های مشترک، تصمیمهای لازم برای تغییر الگوی مصرف صنعت نفت به الگوی توسعه ای مبتنی بر فناوری گرفته شده است و بسته سیاستی مربوطه نیز با هدف تولید فناوری در پروژه های پژوهشی و ایجاد تحول در حوزه منابع انسانی، ساختارها و برنامه های عملیاتی صنعت نفت، طی یک ماه آینده تدوین خواهد شد.

محمدرضا مقدمبه گزارش عیارآنلاین و به نقل از خبرگزاری شانا، محمدرضا مقدم، معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری، در جریان نخستین همایش بین المللی فرصتهای فناورانه حوزه نفت و گاز گفت: با موافقت وزیر نفت و در جلسه های مشترک تصمیمهای لازم برای تغییر الگوی مصرف صنعت نفت به الگوی توسعه ای مبتنی بر فناوری گرفته شده است و بسته سیاستی مربوطه نیز طی یک ماه آینده تدوین خواهد شد.

مقدم با بیان اینکه مفاد این بسته سیاستی تغییرهای مهمی را در عرصه فناوری صنعت نفت رقم می زند، افزود: این بسته سیاستی فرصت توسعه و انجام فعالیتهای گسترده پژوهشی و فناوری را در عرصه های مختلف صنعت نفت بیش از پیش فراهم می کند.

به گفته معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری، بر مبنای این بسته سیاستی تولید فناوری هدف کلیه پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی خواهد بود و تحول در حوزه منابع انسانی، ساختارها و برنامه های عملیاتی با محوریت فناوری انجام می شود.

مقدم با بیان اینکه در این بسته سیاستی بر فراگیر شدن تولید و ارتقای فناوری در عرصه صنعت نفت تاکید شده است، ادامه داد: همچنین در این بسته بر اهمیت اجرایی شدن راهبرد و استراتژی فناوری در میدان عمل تاکید شده است.

معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری با بیان اینکه تجارب در توسعه فناوری در سطح بین المللی باید جهش لازم را در ارتقا و تولید فناوریهای صنعت نفت فراهم کند، ادامه داد: اشراف و عزم به تغییر الگوی توسعه صنعت نفت کشور در سطوح بالای نظام جمهوری اسلامی ایران رویکرد مثبتی را رقم زده و پژوهش و فناوری در این زمینه به عنوان یکی از مطالبه های اصلی صنعت نفت مطرح است.

مقدم با بیان اینکه آگاهی از تحولات محیطی به ویژه در سطح بین المللی فرصت ارزشمندی را در اختیار سازمان ها قرار می دهد، افزود: فرصتها و تهدیدهای حاصل تغییرات محیطی است و با توجه به غفلت و آگاهی رهبری سازمان تغییرات محیطی می تواند به عنوان فرصت یا تهدید مطرح باشد.

معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری افزود: امروزه تجمیع دانش و فناوری جایگزین تجمیع منابع مالی شده است و از این رو صنعت نفت در کشورهای پیشرو متکی به علم و صدور فناوری است.

مقدم با اشاره به تحولات حوزه نیروی انسانی و اصلاح ساختارها در درون و برون صنعت نفت ادامه داد: خوشبختانه کوشش فراوانی برای تغییر الگوی نظری صنعت نفت به صنعتی متکی بر علم و فناوری آغاز شده است و امیدواریم این همایش نقطه عطفی برای افزایش همکاری های مشترک باشد.

معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری یادآور شد: وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و انرژیهای یارانه ای شرایط را برای تغییر الگوی توسعه صنعت نفت دشوار کرده است، اما در تلاش هستیم با حمایت جدی در سطح وزارت نفت تغییر این الگوی توسعه را جامع عمل بپوشانیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: