۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۹

ابلاغ نرخ جدید حامل های انرژی توسط معاون اول رئیس جمهور

هیئت وزیران در راستای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها، نرخ جدید حامل های انرژی را ابلاغ کرد. بر این اساس، نرخ بنزین موتور هر لیتر، برای بخش حمل و نقل، به ترتیب 7000ریال (قیمت اول) و 10000ریال (قیمت دوم) و بنزین سوپر، هر لیتر 8000 ریال (قیمت اول) و 11000ریال (قیمت دوم)، همچنین قیمت نفت گاز برای بخش حمل و نقل، هر لیتر 2500ریال (قیمت اول) و 5000 ریال (قیمت دوم) تعیین شد.

هیات دولتبه گزارش عیارآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد ماده (1)قانون هدفمند کردن یارانه ها  – مصوب 1388-  نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هواپیما، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی را تصویب کرد؛

بر این اساس، نرخ بنزین موتور، هر لیتر برای بخش حمل و نقل، به ترتیب 7000ریال (قیمت اول) و 10000ریال (قیمت دوم) و بنزین سوپر، هر لیتر 8000 ریال (قیمت اول) و 11000ریال (قیمت دوم) تعیین شد.

همچنین قیمت نفت گاز برای بخش حمل و نقل، هر لیتر 2500ریال (قیمت اول) و 5000 ریال (قیمت دوم) و نرخ نفت گاز کشاورزی (تا سقف 10 میلیون لیتر در روز)، 2500 ریال و نفت گاز کشاورزی (بیش از 10 میلیون لیتر در روز) 5000 ریال تعیین شد.

بر اساس این مصوبه، قیمت نفت گاز برای بخش صنعت (تا سقف سه میلیون لیتر در روز) هر لیتر 2500 ریال و قیمت نفت گاز برای بخش صنعت (بیش از 3 میلیون لیتر در روز) 5000 ریال تعیین شده است.

همچنین نرخ گاز طبیعی فشرده (CNG)، به ازای هر کیلوگرم در بخش حمل و نقل 6520 ریال، هر مترمکعب 4500 ریال و برای گاز مایع مصارف حمل و نقل، هر کیلو 6500 ریال تعیین شد.

بر اساس این مصوبه، نرخ سوخت شرکتهای هواپیمایی ایرانی مسافربری به ازای هر لیتر برای پروازهای داخلی و خارجی 5000 ریال و شرکتهای هواپیمایی ایرانی باربری به ازای هر لیتر برای پروازهای داخلی و خارجی بر اساس نرخ بین المللی تعیین شده است.

همچنین، نرخ های مقرر در این تصویب نامه با احتساب مالیات و عوارض متعلقه قانونی است.

میزان سهمیه های تخصیصی به گروه های مختلف به روال گذشته خواهد بود. این تصویب نامه از تاریخ 5/2/1393 لازم الاجرا است.
این مصوبه در تاریخ 13/2/1393 از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

جدول نرخ حاملهای انرژی:

نرخ حاملهای انرژی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: