۱۴ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۰
نقش افزایش قیمت خرید برق بادی در توسعه نیروگاه ها

گام‌های تکمیلی برای توسعه نیروگاه‌های بادی

اگرچه افزایش قیمت خرید تضمینی برق بادی نشان‌دهنده عزم جدی وزارت نیرو در گسترش نیروگاههای بادی است، اما افزایش دوره قرارداد خرید تضمینی برق به ۲۰ سال و افزایش نرخ جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات به نرخی برابر با سود اوراق مشارکت از دیگر ملزومات تحقق این امر است.

به گزارش سرویس نفت، گاز و انرژی عیارآنلاین، وزیر نیرو هفته گذشته در جریان دومین کنفرانس انرژی بادی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی بودجه سال ۹۳ در زمینه گسترش نیروگاه‌های بادی از انعقاد قرارداد احداث ۹۰۰ مگاوات نیروگاه بادی خبر داد و لزوم ایجاد ۲۸۰۰ مگاوات نیروگاه بادی در کشور را تشریح کرد. این در حالی است که احداث نیروگاه‌های بادی در کشور ازسابقه ای ۲۰ ساله برخوردار است و گسترش آن بسیار کند بوده است. در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور تنها کمی بیش از ۱۰۰ مگاوات است. در عین حال کشورهای مختلف دنیا با هدف متنوع کردن سبد انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی به صورت گسترده از این فناوری پاک استفاده می‌کنند. تا پایان سال ۲۰۱۳ میلادی ۳۱۸ گیگاوات نیروگاه بادی در دنیا نصب شده و این میزان بیش از ۴ برابر ظرفیت نصب شده مجموع نیروگاه‌های کشور است.

نیروگاه بادی در کشورها

شکل- کشورهای پیشرو در گسترش نیروگاه‌های بادی تا پایان سال ۲۰۱۳

کشورهای پیشرو در احداث نیروگاه‌های بادی به جای آن که از سرمایه‌های محدود دولتی جهت توسعه این منابع استفاده کنند، زمینه مشارکت بخش غیردولتی را برای نقش آفرینی در این بخش فراهم کرده اند. در این کشورها با استفاده از سیاست راهبردی خرید تضمینی، بازار تقاضای این فناوری فعال شده و در نتیجه بخش غیردولتی با سرمایه گذاری خود در این بخش سبب تحول آن شده است.

نمودار ظرفیت نیروگاه بادی

نمودار- رتبه بندی کشور‌های پیشرو در گسترش نیروگاه‌های بادی تا پایان سال ۲۰۱۳

شرایط انعقاد قرارداد خرید تضمینی از جمله قیمت پایین خرید برق بادی یکی از چالش‌های پیش روی متقاضیان احداث این نیروگاه‌ها بود که توسط وزارت نیرو اصلاح شد و به ۴۴۳ تومان افزایش یافت. اگرچه افزایش قیمت خرید تضمینی برق بادی نشان‌دهنده عزم جدی وزارت نیرو در گسترش نیروگاههای بادی است، اما گسترش نیروگاه‌های بادی نیازمند تحقق موارد زیر است:

– محدود کردن دوره قرارداد خرید تضمینی برای یک دوره حداکثر ۵ ساله، مانعی جدی برای ورود سرمایه گذاران غیردولتی به این بخش محسوب میشود. این در حالی است که دوره قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه های بادی در کشورهای پیشرو مانند آلمان به صورت بلند مدت ۲۰ ساله در نظر گرفته میشود. لذا ضروری است دوره قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های بادی به ۲۰ سال افزایش یابد.
– نامشخص بودن نحوه افزایش قیمت خرید تضمینی برق در سال‌های آتی، آینده سرمایه گذاری در این بخش را با ابهاماتی مواجه میکند. بررسی های کارشناسی نشان می دهد تعیین قیمت خرید تضمینی به ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت و افزایش سالانه ۱۰ درصد به صورت مشخص طی دوره قرارداد ۲۰ ساله، زمینه حضور بخش غیردولتی را برای سرمایه گذاری در این صنعت فراهم میکند.
– از آن جا که به دلیل مشکلات کنونی وزارت نیرو در تامین نقدینگی، نگرانی هایی در مورد دیرکرد آن وزارتخانه در پرداخت مطالبات وجود دارد، لازم است جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات نیروگاههای بادی معادل نرخ سود اوراق مشارکت در قرارداد لحاظ شود.
– موقعیت های بادخیز و مناسب کشور برای احداث نیروگاه های بادی، یک سرمایه ملی به شمار می رود که لازم است از واگذاری مالکیت آنها پرهیز شده و برای نسل های آینده حفظ شوند. بنابراین ضروری است زمین های قابل استفاده برای احداث نیروگاه های بادی به صورت اجاره ارزان قیمت در دوره قرارداد ۲۰ ساله و قابل تمدید در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد. در این صورت پس از سپری شدن دوره قرارداد می توان نسبت جمع آوری توربین های قدیمی‌ و احداث نیروگاههای جدید با استفاده از فناوری های روز دنیا اقدام کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: