تغییر سود سپرده‌های بانکی تنها منابع را جابجا می‌کند/کارکرد سیستم بانکی با نظام تولید در تضاد است

با تصمیم اتخاذ شده، شاهد کاهش سود تسهیلات نخواهیم بود، اما نکته مهم این است که در فضای ایجاد شده به جای جذب سپرده های جدید، تنها منابع جابجا می شود، در صورتی که دولت باید به فکر راهکاری برای جذب نقدینگی سرگردان در کشور باشد، چراکه تغییر نرخ و جابجایی منابع هیچ سودی برای کشور ندارد.

به گزارش عيارآنلاين، محمد خوش چهره، نماینده ادوار در مجلس شورای در گفت و گو با خانه ملت در رابطه با دلایل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و تاثیر آن بر جذب منابع، گفت: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از جمله تصمیماتی است که نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت و قبلا نیز در سیستم بانکی تجربه شده است ، حال که این نظریه دوباره مورد امتحان قرار می گیرد جای تعجب دارد.

خوش‌چهره

نماینده مردم تهران ،ری،شمیرانات واسلامشهردر مجلس هفتم در پاسخ به این سوال که آیا بازگذاشتن دست بانکها برای تعیین سود تسهیلات، رقابت ایجاد می کند افزود: رقابت مفهوم شناخته شده خود را دارد و تغییر نرخ سود نمی تواند به تنهایی دلیلی برای ایجاد رقابت در فضای اقتصادی باشد.

تنها اقدامی که با تغییر سود سپرده های بانکی صورت می گیرد جابجایی سپرده است، به طور مثال با افزایش سود اوراق مشارکت، منابع از بانک‌ها خارج و هزینه خرید اوراق می شود، همین وضعیت بار دیگر با افزایش سود سپرده های بانکی صورت می گیرد که به این موضوع رقابت گفته نمی شود، بلکه تنها منابع موجود جابجا شده اند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا بانک مرکزی با این سیاست می تواند به تولید کمک کند گفت: بازگذاشتن دست بانکها برای تعیین سود نرخ تسهیلات به طور بدیهی بر ضد تولید است، از این رو اگر دولت بر وعده نخستین خود مبنی بر بهبود فضای کسب و کار جامه عمل می پوشاند قطعا نرخ تسهیلات بانکی را کاهش می داد، چرا که اصلی ترین مانع در مسیر تولید اتخاذ سیاست های نامناسب پولی مخصوصا نرخ بهره‌های بانکی بالا است.

در شرایط کنونی تحقق اقتصاد مقاومتی از اولویت های اصلی کشور به شمار می رود و محوریت آن نیز هموارسازی مسیر تولید برای کاهش وابستگی به واردات تهدیدزا است، از این رو آزاد گذاشتن دست بانکها برای تعیین سود تسهیلات با این اصل در تناقض است.

نماینده ادوار مجلس همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه آیا با تصمیم اتخاذ شده احتمال کاهش سود تسهیلات وجود دارد نیز گفت: قطعا شاهد کاهش سود تسهیلات نخواهیم بود، اما نکته مهم این است که در فضای ایجاد شده به جای جذب سپرده های جدید، تنها منابع جابجا می شود، در صورتی که دولت باید به فکر راهکاری برای جذب نقدینگی سرگردان در کشور باشد، چراکه تغییر نرخ و جابجایی منابع هیچ سودی برای کشور ندارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: