در بیمارستان‌های‌دولتی باید تنها ۱۰درصد هزینه از بیمار اخذ شود

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیمارستان‌های دولتی از اول خرداد تنها مجاز به دریافت ۱۰ درصد از هزینه‌ها از بیماران هستند.

به گزارش عیارآنلاین، انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص تعرفه بیمارستان‌ها در سال جاری گفت: امسال با توجهی که دولت جدید به بخش سلامت داشته است، در رابطه با بیمارستان‌های دولتی شرایطی طراحی شده که از اول خردادماه عملیاتی خواهد شد.

وی در ادامه از شرایط طراحی شده به اینکه باید در بیمارستان‌های دولتی تنها همان ۱۰ درصد مشخص شده توسط قانون از بیمار اخذ شود، اشاره کرد و گفت: نباید بیمار برای تهیه ملزومات دیگر بیماری خود به بیرون از بیمارستان هدایت شود.

باید در همان بیمارستان که بیمار برای جراحی مراجعه کرده است، امکانات دیگر مورد نیاز وی مانند لوازم و اقدامات لازم در جراحی‌های قلب، زانو و چشم و هر آنچه که در گذشته دارای ماهیت تعرفه‌ای نبوده و بیمار برای آن از بیمارستان خارج می‌شد مهیا شده و در اختیار وی قرار گیرد.

در این رابطه بیمارستان مکلف است که از بیمار پس از مداوا و در هنگام ترخیص بیش از ۱۰ درصد قانونی را دریافت نکند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: