۱۲ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۰

آيين نامه ساماندهي حمل و نقل عمومي روستايي

آيين نامه ساماندهي حمل و نقل عمومي روستايي با هدف ارتقاي شاخص‌هاي توسعه روستايي در كشور و حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي تصويب شد.

اتوبوسبه گزارش عیارآنلاین، به نقل از مهر، در جلسه هیات دولت تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد. همچنين آيين نامه ساماندهي حمل و نقل عمومي روستايي با هدف ارتقاي شاخص هاي توسعه روستايي در كشور و حمايت از گسترش كشاورزي صعتي و صنايع روستايي، در جلسه امروز هيئت وزيران تصويب شد.

بر اساس اين آيين نامه، مديريت حمل و نقل عمومي روستاهاي واقع در خارج از حريم شهرها بر عهده سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و در روستاهاي واقع در حريم شهرها بر عهده سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور است و با استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي انجام مي گيرد.

در اين آيين نامه، مقررات مربوط به مديريت نرخ گذاري حمل و نقل عمومي روستايي، نحوه پلاك گذاري ناوگان حمل و نقل روستايي توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و تحت پوشش قرار گرفتن محدوده حمل و نقل روستايي توسط اين نيرو پيش بيني شده است.

بر اساس يكي ديگر از مصوبات هيات وزيران، قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم پيله تر ابريشم در سال ۱۳۹۳ به ميزان يكصد و سي هزار ريال تعيين شد. همچنين به منظور حمايت از كشاورزان و افزايش توليد محصول چغندر قند و ايجاد زمينه هاي افزايش توليد شكر در داخل كشور، مقرر شد تا در خريد تضميني چغندر قند علاوه بر پرداخت قيمت خريد تضميني تعيين شده به ميزان هر كيلوگرم دو هزار و يكصد ريال، مبلغ سيصد ريال به عنوان كمك هزينه حمل و نقل در هر كيلوگرم به كشاورزان پرداخت شود.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: