۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۳

افزایش 5 درصدی صادرات و 4 درصدی تولید برق ایران

میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به 21 هزار و 578.5 گیگاوات ساعت رسیده که این میزان 4.04 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است. صادرات برق ایران به کشورهای همسایه نیز از ابتدای سال‌جاری تاکنون حدود پنج درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافت.

برقبه گزارش عیارآنلاین و به نقل از  خبرگزاری فارس، علیرغم اینکه صادرات برق بخش خصوصی به دلیل نهایی نشدن ساز و کار آن آغاز نشده گزارشها از وضعیت صادرات برق حاکی از این است که صادرات برق به کشورهای همسایه حدود 5 درصد رشد نشان می دهد.

اواخر سال گذشته بود که معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از تدوین آئین نامه صادرات برق خصوصی خبر داد و گفت اگر ساز و کار این آئین نامه تدوین و نهایی شود، صادرات برق ایران به کشورهای همسایه افزایش بیشتری می یابد.

گفته می شود که این آئین نامه به دلیل مشخص نشدن قیمت سوخت از سوی وزارت نفت، معطل مانده است.

تولید برق ایران از ابتدای سال جاری تاکنون درمقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از چهار درصد افزایش یافته است، به طوری که میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به 21 هزار و 578.5 گیگاوات ساعت رسیده که این میزان 4.04 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.

صادرات برق ایران به کشورهای همسایه از ابتدای سال‌جاری تاکنون، حدود پنج درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافت.

ایران از ابتدای سال جاری تاکنون یک‌هزار و 33.5 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 4.92 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

ایران در مدت مشابه سال گذشته 985 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده بود.

ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه،جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می‌کند.

بر اساس این گزارش، از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، 20 هزار و 449.7 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و یک‌هزار و 128.8 گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.

در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه پارسال 5.94 درصد افزایش یافته است.

میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی 21 هزار و 988.6 گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان 4.13 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: