۱۱ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۰

صادرات برق از مرز ۱۰۰۰ مگاوات گذشت

وزارت نیرو از افزایش تولید برق ایران به بیش از ۲۱ هزار گیگاوات و رشد ۵ درصدی صادرات و تجارت برق ایران از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای امسال بیش از یکهزار مگاوات برق از ایران به کشورهای همسایه صادر شده است.

برقبه گزارش عیارآنلاین، به نقل از مهر، پس از شکسته شدن رکورد تولید و صادرات برق ایران در سال گذشته، از ابتدای سال جاری تاکنون هم تولید و صادرات برق ایران با افزایش همراه شده است.

وزارت نیرو امروز با انتشار گزارشی، اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تولید برق ایران بيش از چهار درصد افزایش یافته است.

مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۰ هزار و ۴۴۹.۷ گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و يك‌هزار و ۱۲۸.۸ گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.

میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به ۲۱ هزار و ۵۷۸.۵ گیگاوات ساعت رسیده که این میزان ۴.۰۴ درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.

از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۰ هزار و ۴۴۹.۷ گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و يك‌هزار و ۱۲۸.۸ گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.

در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۵.۹۴ درصد افزایش یافته است. میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی ۲۱ هزار و ۹۸۸.۶ گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان ۴.۱۳ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

همچنین ایران از ابتدای سال جاری تاکنون يكهزار و ۳۳.۵ گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان ۴.۹۲ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزايش نشان می دهد.

صادرات برق ایران به کشورهای همسایه از ابتدای سال‌جاری تاکنون حدود پنج درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزايش یافت.

ایران از ابتدای سال جاری تاکنون يك‌هزار و ۳۳.۵ گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان ۴.۹۲ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزايش نشان می دهد.

ایران در مدت مشابه سال گذشته ۹۸۵ گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده بود. ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: