۳۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۴

بهره برداری از ۴ مجتمع پتروشیمی در سال ۹۳

عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: فاز ٢ پتروشیمی کاویان، پتروشیمی لرستان و مجتمعهای پتروشیمی کردستان و مهاباد با برنامه ریزیهای انجام شده، امسال به بهره برداری خواهند رسید.

شعري مقدمبه گزارش عیارآنلاین، عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در گفتگو با خبرگزاری شانا اظهار کرد: تکمیل و ساخت طرحهای پتروشیمی به عنوان یک اولویت در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد و در این مسیر، امسال ٤ مجتمع پتروشیمی به بهره برداری خواهند رسید.

شعری مقدم افزود: فاز ٢ پتروشیمی کاویان، پتروشیمی لرستان و مجتمعهای پتروشیمی کردستان و مهاباد با برنامه ریزیهای انجام شده، امسال به بهره برداری خواهند رسید.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ادامه داد: امید است با تامین به موقع منابع مالی و نیز تجهیزات مورد نیاز و همچنین تامین خوراک مورد نیاز این مجتمعها، امسال بتوانیم ظرفیت تولید را در صنعت پتروشیمی افزایش دهیم.

بنا بر این گزارش، شعری مقدم پیش از این به شانا گفته بود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی همیشه از سرمایه گذاران برای مشارکت در طرحهای این صنعت دعوت به عمل آورده و آماده هرگونه همکاری و حمایت از سرمایه گذاران است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این که همکاری با بانکها وارد مرحله ای جدید شده است گفت: همکاری بانکها می تواند با توجه به فضای مطلوب جاری در کشور، زیرساختهای توسعه صنعت پتروشیمی ایران را به عنوان یک صنعت سود آور که دارای ارزش افزوده بالاست در اقتصاد ملی تقویت کند.

بر پایه این گزارش، پتروشیمی لرستان چندی پیش نخستین محموله خوراک را برای تولید اولیه دریافت کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: