۲۶ اسف ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۳

برنامه‌ها و اولویتهای ستاد توسعه صنایع‌دانش‌بنیان هوایی

دبیر جدید ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی در تشریح وظایف این ستاد، اظهار داشت: «تجاری سازی» و «حمایت از سازندگان تامین تجهیزات، مواد و قطعات» و «توسعه هوانوری عمومی» بخشی از برنامه‌های این ستاد را در بر می‌گیرد که از اولویت برخوردار است.

منطقی

به گزارش عیارآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت‌علمی، دکتر منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناروی و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری، گفت: اخیرا، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گامی بلند برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته است و در این خصوص با برخی از بانک‌ها تفاهم نامه‌هایی منعقد گردیده تا در پروژه‌هایی از یک سطح به بالا که نیاز به منابع مالی دارند، بتوان از اعتبارات بانکی هم استفاده نمود و چند طرح در حوزه صنعت هوایی در حال طی کردن فرآیند لازم برای دریافت این تسهیلات هستند.

با توجه به جدید بودن این حوزه، بزودی با تسهیلات اختصاص داده شده، شاهد تولید محصولات هوایی و استفاده از آن در ناوگان هوایی کشور خواهیم بود.

دبیر جدید ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی در تشریح وظایف این ستاد، اظهار داشت: «تجاری سازی» و «حمایت از سازندگان تامین تجهیزات، مواد و قطعات» و «توسعه هوانوری عمومی» بخشی از برنامه‌های این ستاد را در بر می‌گیرد که از اولویت برخوردار است.

دکتر منطقی همچنین از تغییر‌نام «ستاد توسعه فناوری هوافضا» به «ستاد توسعه فناوری وصنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی» اینچنین، گفت: صنعت هوایی و هوانوردی جزء بخش هایی است که در کشور استعدادهای فراوان علمی و فناوری در آن وجود دارد و با توجه به اینکه سازمان فضایی در حوزه فضا سیاست‌گذاری می‌کند، لذا ستاد توسعه فناوری هوافضا تغییر عنوان داد و در قالب ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌هوایی و هوانوردی ظاهر شد تا بتواند توانمندهای در سطح جامعه را در کوتاه‌مدت و میان مدت تبدیل به دستاوردهای اقتصادی، علمی و فناوری نماید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: