خودتحریمی و سوء مدیریت دلیل در جا زدن تولید

برای حمایت از تولید و افزایش انگیزه تولیدکنندگان در درجه اول دولت باید یک سری از قید و بندها را که اساسی نیست و جایگاه قانونی ندارند از سر راه تولیدکنندگان و صنعتگران بردارد، با این اقدام دولت زمینه برای تولید بیشتر و رشد اقتصادی هموارتر خواهد شد.

سید ناصر موسوی لارگانی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلسبه گزارش عیارآنلاین، سید ناصر موسوی لارگانی، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خانه ملت درباره راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: بر اساس فرمایشات ایشان توجه به تولید ملی و افزایش بهره وری از محورهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است که طی سالهای گذشته و با نامگذاریهای انجام شده مورد تاکید مقام معظم رهبری بود.

تولید ملی کاهش داشته است و ما نتوانستیم به جایگاهی که باید داشته باشیم دست یابیم به تحریم ها برمی گردد، بخش کمی از کاهش تولید ملی ناشی از تحریم ها بوده است اما ریشه خیلی از این مشکلات خود تحریمی ها و سوء مدیریت های داخلی است.

در راستای کمک به افزایش تولید ملی باید حمایت از تولید کننده و صنعتگران در اولویت برنامه های مسئولان قرارگیرد، برخی مواقع به جای اینکه ما تولیدکنندگان و صنعتگران را به تولید بیشتر، افزایش بهره وری و کیفیت تشویق کنیم بر سر راه آنها سنگ اندازی می کنیم.

موسوی لارگانی با اشاره به برخی بوروکراسی های اداری که جایگاه قانونی ندارند، گفت: برخی از قانونها و موارد موجود در بوروکراسی اداری که اساسی نیست و جایگاه قانونی ندارند حتی باعث خروج برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی از گردونه تولید و صنعت می شود که کاهش تولیدات را درپی دارد.

بی توجهی مسئولان به پیام ها و هشدارهای اقتصادی ۵ سال قبل رهبری

موضوع اقتصاد مقاومتی سالهای سال است که از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار دارد، نام گذاریهای صورت گرفته طی سالهای گذشته از سوی مقام معظم رهبری از سال ۸۷ تا امسال همه به محورهای اقتصادی و اقتصاد مقاومتی بر می گردد که اگر مسئولان و کارشناسان اقتصادی به این نامگذاریها توجه می کردند الان اقتصاد ما وضعیت بهتری داشت.

این نماینده مردم در مجلس نهم نامگذاریهای اقتصادی انجام شده از سوی مقام معظم رهبری را هشدار و چراغ راه مسئولان اقتصادی دانست و گفت: اگر مسئولان کشور در حوزه اقتصاد به این موارد توجه می کردند قطعا بخش زیادی از راه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی طی شده بود و تحقق اقتصاد مقاومتی آسانتر انجام می شد.

برای حمایت از تولید و افزایش انگیزه تولیدکنندگان در درجه اول دولت باید یک سری از قید و بندها را که اساسی نیست و جایگاه قانونی ندارند از سر راه تولیدکنندگان و صنعتگران بردارد، با این اقدام دولت زمینه برای تولید بیشتر و رشد اقتصادی هموارتر خواهد شد.

اگر تولید ما مخصوصا تولیدات صادرات محور افزایش یابد کشور خودکفا خواهد شد، در حال حاضر بازار صادرات فراهم است و اگر ما کالاهای مورد نیاز کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر همسایگان را تولید و تامین کنیم آنها از کشورهای دیگر واردات نخواهند داشت که این روند باعث رونق تولید ملی خواهد شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: