۱۸ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۱۸

صرفا افزایش قیمت برق در فاز دوم جزو درآمدهای هدفمندی‌ یارانه ها نیست

معاون برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو تصریح کرد: وزارت نیرو در بخش برق مانند گذشته 166 ریال سهم هدفمندی‌ را می‌پردازد اما 24 درصدی که افزایش قیمت خواهیم داشت مشمول هدفمندی‌ یارانه‌ها و پرداخت سهم آن نمی شود.

برقبه گزارش عیارآنلاین، علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: قیمت برق با اجرای گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها 24 درصد افزایش پیدا خواهد کرد که تنها این 24 درصد شامل هدفمندی‌ نمی‌شود.

دائمی با تاکید بر این‌که در بودجه سال 93 ذکر شده است که افزایش تعرفه برای بهینه سازی مصرف برق صورت می‌گیرد گفت: در قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها 24 درصد تعدیل تعرفه در حوزه برق دیده شده است.

معاون برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو تصریح کرد: وزارت نیرو در بخش برق مانند گذشته 166 ریال سهم هدفمندی‌ را می‌پردازد اما 24 درصدی که افزایش قیمت خواهیم داشت مشمول هدفمندی‌ یارانه‌ها و پرداخت سهم آن نمی شود.

براساس این گزارش، صنعت آب و برق کشور در حال حاضر به شدت با محدودیت مالی مواجه است و بدهی بسیاری به پیمانکاران دارد بنابراین برای بهبود وضعیت اقتصادی وزارتخانه مقرر شده است که وزارت نیرو در حوزه برق همان رقم هدفمندی‌ یارانه‌ها را مانند قبل بپردازد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: