۲۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۱

ابلاغ مصوبه افزایش سقف وام خرید و ساخت به بانک مسکن

مصوبه افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن را روز گذشته اداره اعتبارات بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ کرد.

مسکن وام پولبه گزارش عیارآنلاین، ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت و گو با فارس گفت:مصوبه افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن را روز گذشته اداره اعتبارات بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ کرد.

بعد از ابلاغ این مصوبه از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن،بخشنامه آن در حال آماده شدن و ارسال به شعب است که احتمالا این بخشنامه امروز یا در نهایت فردا به شعب ابلاغ خواهد شد.

به گفته وی،متقاضیان می توانند بعد از ابلاغ بخشنامه به شعب مراجعه و از جزئیات آن استفاده کنند.

به گزارش فارس،با تصویب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات مسکن برای زوج‌هایی که از روز تصویب این مصوبه ازدواج کنند ۵۰ میلیون تومان و تسهیلات ساخت و خرید مسکن صرفا از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به مبلغ ۳۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

متن مصوبه شورای پول و اعتبار به شرح ذیل می باشد:

۱- سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن صرفا” از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد.

تبصره۱- در رابطه با تسهیلات ساخت، تقسیط سهم الشرکه تسهیلات مشارکت مدنی مجاز است.

تبصره۲- متقاضیان واجد شرایط سایر حساب‌های تعهدی بانک مسکن در صورت تمایل می‌توانند به صورت استفاده توأمان از طریق تدارک اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف این ماده بهره مند شوند.

۲- به منظور کمک به تامین مسکن زوجهای جوان، سقف تسهیلات خرید برای هریک از زوجین که تاریخ وقوع عقد آنها از ۱۷/۱۰/۱۳۹۲به بعد باشد، تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال و جمعا معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بر روی یک واحد مسکونی (اخذ یک واحد مسکونی به عنوان وثیقه هر دو وام) از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تعیین می‌شود.

بانک مسکن موظف است متون قرارداد اعطای این تسهیلات را به گونه‌ای تنظیم کند که وصول مطالبات بانک در مراحل قضایی و اجرایی با مشکل مواجه نشده و در عمل موجبات افزایش مطالبات معوق بانک را فراهم نسازد.

۳- اعطای تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی مجاز است.

۴- دوره بازپرداخت حداکثر تا ۱۲ سال تعیین و کمتر از آن با توافق بانک و مشتری میسر خواهد بود.

۵- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، جهت حصول اطمینان از تعادل منابع و مصارف،بانک مسکن موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز را تهیه و به بانک مرکزی ارائه نماید.

۶- ملاک تعیین نرخ سود فروش اقساطی خرید مسکن، ماده (۹) مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۹۰ بوده و تبصره (۲) ماده صدرالاشاره صرفا ناظر بر تسهیلات اعطایی از محل حسابهای صندوق پسانداز مسکن بانک مسکن است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: