وارداتی بودن صنعت دلیل احساس بی‌نیازی به دانشگاهها است

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم: مباحث تحقیقاتی در دانشگاه ها به سمت کاربردی شدن سوق پیدا کرده است ولی تقریبا تا به حال احساس نیاز از جانب صنعت به سمت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نشده است.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از خبرگزاری دانشجو، مصطفی کریمیان مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم درباره کاربردی شدن مسائل تحقیقاتی دانشگاه ها گفت: مباحث تحقیقاتی در دانشگاه ها به سمت کاربردی شدن سوق پیدا کرده است ولی تقریبا تا به حال احساس نیاز از جانب صنعت به سمت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نشده است.

وی دلیل این موضوع را وارداتی بودن صنعت دانست و افزود: صنعت در بسیاری از موارد در کشور ما وارداتی بوده و معمولا برای رفع مشکل به کشوری مراجعه می شود که صنعت از آن وارد شده است.

کریمیان شتاب کشور در رشد علمی را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: بهترین سرمایه علمی کشور جوانانی هستند که در هر شرایطی با ایده های نو، انگیزه و پشتکار در حال فعالیت در مسیر رشد علمی کشور هستند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: