رایزنی دولت و مجلس برای حذف سهمیه بندی بنزین

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حذف سهمیه بندی بنزین نیز از راهکارهای دیگر افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است که دولت و مجلس در حال رایزنی بر سر این راهکار هستند.

بنزین - هدفمندی یارانه ها- سهمیه بندی بنزینبه گزارش عیارآنلاین، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه  در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص راهکارهای تامین کسری بودجه هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۳ گفت: دولت و مجلس باید برای حل کسری بودجه هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه ۹۳ راه حلی بیابد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزایش منابع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش مصارف درآمد حاصل از اجرای این قانون را راهکار حل این مشکل خواند و گفت: در بحث افزایش منابع راه حل های مختلفی مطرح است.

افزایش قیمت حامل های انرژی یکی از این راه حل ها است، اما مساله مهمی که مجلس و دولت در حال بررسی آن است، این است که قیمت چه حامل هایی با چه نسبتی افزایش یابد که در رایزنی های دولت و مجلس سناریوهای متعددی در این خصوص مطرح است.

حذف سهمیه بندی بنزین نیز از راهکارهای دیگر افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است که دولت و مجلس در حال رایزنی بر سر این راهکار هستند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش مصارف درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها نیز از راهکارهای دولت برای کسری بودجه اجرای این قانون است، اظهار داشت: حذف برخی دهک های درآمدی از راهکارهای کاهش مصارف درآمد هدفمندی است، دولت اعلام می کند که فعلا توانایی حذف ۳ دهک بالای جامعه را ندارد. اما میان دولت و مجلس بر سر حذف یک دهک بالای درآمدی اجماع نظر وجود دارد که اجرای این سناریو مستلزم استفاده از داده های پایگاه های اطلاعاتی است که باید به دولت اجازه داده شود از این اطلاعات استفاده کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت باید در توزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی نیز دخالت کند، گفت: بر اساس این سناریو دولت به دو دهک پایین درآمدی یارانه نقدی پرداخت می کند و بقیه دهک ها یارانه خود را به صورت کوپن خرید سهام یا اوراق مشارکت دریافت می کنند.

قادری ادامه داد: راهکارهای دیگری نیز بجای پرداخت نقدی وجود دارد که از جمله آن سرمایه گذاری از طرف مردم در صندوق هایی است که برای طرح ها و پروژه های خاص پیش بینی شده اند و یا واگذاری اسناد خزانه به مردم و یا ارائه بن کالا به دو دهک بالای درآمدی.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: تاکنون دولت و مجلس بر سر هیچ یک از این سناریوها به توافق نرسیده اند.

به گزارش عیارآنلاین، اگر چه حذف سهمیه بندی بنزین منجر به افزایش درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خواهد شد ولی بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اجرای این راهکار، هم فشار زیاد اقتصادی به مردم وارد خواهد کرد و هم کنترل مصرف بنزین را از دست دولت خارج کرده و دوباره سیر صعودی مصرف بنزین با نرخ های رشد بالا تکرار خواهد شد و این در حالی است که یکی از اهداف اصلی تصویب و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: