۱۵ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۱

مخالفت کمیسیون عمران با ادعای آخوندی/ بررسی ادعای دولت در تورم‌زا بودن مسکن مهر

آخوندی و معاونان وی انتقاداتی به طرح مسکن مهر وارد کردند که اعضای کمیسیون عمران نیز مشکلات و معضلات این طرح را پذیرفتند، اما اینکه اصل موضوع زیر را سوال برده و این پروژه را مورد انتقادهای سنگین قرار دهند مورد پذیرش نیست.

مسکن مهربه گزارش عیارآنلاین به نقل از تسنیم محمدرضا رضایی، عضو کمیسیون عمران مجلس از ارسال نامه به مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی ادعای دولتی‌ها مبنی بر نقش مسکن مهر در تورم خبر داد و گفت: مجلس و دولت بر ادامه تامین و ساخت مسکن ارزان قیمت با هر نام و اسمی تاکید دارند.

رضایی با اشاره به جلسه شب گذشته اعضای این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی افزود: آخوندی بر این امر تاکید کرد که این وزارتخانه بر تامین مسکن ارزان قیمت با هر نام و اسمی دیگر اصرار دارد و از اعضای کمیسیون عمران خواست تا ارتباط خود را با این وزارتخانه افزایش دهند.
در جلسه شب گذشته اعضای کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی، مواردی همچون توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، چرایی متوقف شدن طرح مسکن مهر، رسیدگی به پروژه‌های عمرانی و همچنین اصرار اعضای کمیسیون عمران بر ارتباط بیشتر وزارت راه و شهرسازی با این کمیسیون، تاکید شد.
آخوندی در این جلسه بر توسعه شبکه ریلی کشور تاکید کرد و اذعان داشت استفاده از حمل و نقل ریلی هم در کاهش مصرف انرژی نقش دارد و هم آلودگی کمتری نسبت به سایر شبکه‌های حمل و نقل دارد.
در شرایط کنونی کشور به هزار کیلومتر شبکه ریلی نیاز دارد، اما با شرایط فعلی بعید می‌دانیم به این هدف مهم دست پیدا کنیم، که از این بابت وزیر راه و شهرسازی از اعضای کمیسیون عمران مجلس خواستار توجه جدی‌تر نمایندگان به موضوع ناوگان ریلی شد.
رضایی با اشاره به این‌که مشکلات و معضلات بخش مسکن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: یکی از مواردی که اعضای کمیسیون عمران به وزیر راه و شهرسازی نقد داشتند موضوع توقف طرح مسکن مهر بود، چراکه نمایندگان بر این امر تاکید داشتند که موضوع تهیه مسکن ارزان قیمت قانون و تکلیفی بوده است که دولت موظف به اجرایی کردن آن است.
آخوندی و معاونان وی انتقاداتی به طرح مسکن مهر وارد کردند که اعضای کمیسیون عمران نیز مشکلات و معضلات این طرح را پذیرفتند، اما اینکه اصل موضوع زیر را سوال برده و این پروژه را مورد انتقادهای سنگین قرار دهند مورد پذیرش نیست.
نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران مجلس، بر ادامه تامین و ساخت مسکن ارزان قیمت با هر نام و اسمی تاکید داشتند، و از وزیر راه و شهرسازی خواستند به هیچ عنوان از این امر صرف نظر نکند.
در جلسه شب گذشته وزیر معتقد بود طرح مسکن مهر به افزایش نقدینگی در کشور منجر شده که اعضای کمیسیون با این سخن وزیر موافق نبودند، لذا مقرر شد نامه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شود تا این امر مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد که مسکن مهر تا چه اندازه در تورم کشور نقش داشته است.
اعضای کمیسیون عمران مجلس، بر این امر تاکید داشتند که وزارت راه و شهرسازی باید بر پروژه‌های عمرانی نظارت و دقت نظر بیشتری اعمال کند. وزیر راه و شهرسازی بر این امر تاکید کرد که این وزارت‌خانه بر تامین مسکن ارزان قیمت با هر نام و اسمی اصرار دارد و از اعضای کمیسیون عمران خواست تا ارتباط خود را با این وزارت خانه افزایش دهند.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: