۱۴ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۳

ماهواره دانشگاه امیرکبیر در انتظار اعتبار برای پرتاب

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ماهواره دانشگاه امیرکبیر آماده است و کارهای آن به خوبی پیش می‌رود و برای پرتاب آن منتظریم تا بحث اعتبارات در سازمان فضایی مشخص شود.

ماهواره

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا رهایی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت‌وگو با فارس، گفت: ماهواره دانشگاه امیرکبیر آماده است و کارهای آن به خوبی پیش می‌رود و برای پرتاب آن منتظریم تا بحث اعتبارات در سازمان فضایی مشخص شود. همچنین برای پرتاب باید تکلیف پرتاب‌کننده این ماهواره نیز روشن شود.
تا زمانی که وضعیت پرتاب کننده ماهواره مشخص شود محققان دانشگاه امیرکبیر نیز در حال انجام تست‌های تکمیلی هستند.
البته چند ماهواره از دانشگاه‌های مختلف در نوبت پرتاب هستند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: