۱۳ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۳

ارتقای سامانه‌ بهره‌برداری، کلید افزایش بهره‌وری شبکه‌ ریلی

بررسی آمارهای عملکردی حمل و نقل ریلی کشور و مقایسه‌ی آن‌ها با عملکرد حمل و نقل ریلی در دیگر کشورها، بویژه کشورهایی با میزان زیرساخت‌ مشابه ایران نشان‌دهنده‌ی بهره‌وری بسیار پایین در حمل و نقل ریلی کشور است.

ریلبه گزارش عیارآنلاین به نقل از تسنیم، مهدی ساسانی، کارشناس حمل‌ونقل طی یادداشتی به بررسی نحوه افزایش بهره‌وری شبکه ریلی و نگاه وزیر راه و شهرسازی به این مقوله پرداخته است:

بررسی آمارهای عملکردی حمل و نقل ریلی کشور و مقایسه‌ی آن‌ها با عملکرد حمل و نقل ریلی در دیگر کشورها، بویژه کشورهایی با میزان زیرساخت‌ مشابه ایران نشان‌دهنده‌ی بهره‌وری بسیار پایین در حمل و نقل ریلی کشور است.

این موضوع به درستی مورد توجه  آخوندی وزیرراه‌ و شهرسازی قرارگرفته است. وی با اشاره به اتصال شبکه‌ ریلی کشور به راه‌آهن قزاقستان از عدم بهره‌برداری مناسب از این زیرساخت خوب و گسترده انتقاد کرده‌اند. ایشان همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر لزوم ایجاد نهاد قاعده‌گذار و تنظیم‌گر در حمل و نقل ریلی تاکید کرده‌اند. این اظهارات نشان می‌دهد ایشان به درستی مساله‌ی اصلی حمل و نقل ریلی کشور را در بهره‌وری بسیار پایین راه‌آهن ناشی از تصدی گری دولت در این حوزه دیده‌اند.

با توجه به تشخیص صحیح ایشان از عامل ضعف حمل و نقل ریلی انتظار از آقای دکتر آخوندی و مجموعه‌ی همکارانشان در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم این است که ضمن کاهش تصدی‌گری دولت در حمل و نقل ریلی، با ارتقای سامانه‌ی بهره‌برداری از خطوط ریلی نسبت به افزایش بهره‌وری در شبکه‌ی راه‌آهن کشور اقدام کنند.

لازم به ذکر است انجام اقداماتی مانند الزام حرکت قطارهای باری طبق برنامه‌ی مشخص مانند آنچه در جابجایی مسافر اتفاق می‌افتد یا فعال کردن مسیرهای ریلی راکد در حمل بار مثل راه‌آهن منتهی به بندر امیرآباد نیز گام‌های موثری برای ارتقای بهره‌وری در شبکه‌ی ریلی کشور هستند که در کوتاه مدت قابل اجراست.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: