۷ شهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۳

روحانی کلید مناطق آزاد را به ترکان داد/ برگزاری مراسم معارفه با حضور نهاوندیان

ترکان دبیری شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از مهر، اکبر ترکان که تاکنون از او به عنوان مشاور عالی یازدهمین رئیس جمهور ایران نام برده می‌شد، به شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رفت و با حکم حسن روحانی، دبیری این شورا را برعهده گرفت.

مراسم معارفه ترکان به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سکوت خبری امروز بعدازظهر در ساختمان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حضور محمدنهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری برگزار شد.

حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان آخرین مسئول در دولت دهم در شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشغول به کار بوده است.

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، ترکیب و اختیارات

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۹/۳۰ به استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، شورایی به ریاست رئیس جمهوری و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:

وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و فلزات، راه و ترابری، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی

۲- وظایف و اختیارات هیات وزیران، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی- مصوب  ۱۳۷۲ و اصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۷ ( به استثنای تبصره (۲) ماده (۱) قانون مزبور) به کمیسیون مرکب از وزرای موضوع بند (۱) این تصویب نامه محول می شود.

ملاک تصمیم گیری کمیسیون، موافقت اکثریت اعضای حاضر و حداقل چهار نفر می باشد. مصوبات کمیسیون در صورت تایید رئیس جمهوری با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.

۳- شورا و کمیسیون موضوع بندهای (۱) و (۲) دارای دبیرخانه ای می باشد که زیر نظر دبیر شورا و کمیسیون مزبور که با حکم رئیس جمهوری منصوب می گردد، اداره می مشود.

هیات وزیران در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۰ بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به منظور ایجاد هماهنگی میان سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تصویب کرد:

شورایی متشکل از ریس دفتر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و صنایع و معادن و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس مرکز مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان دبیر تشکیل شود.

بر اساس این مصوبه، وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مصوب ۱۳۷۲) و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (مصوب ۱۳۸۴) به وزیران عضو این شورا، تفویض می شود.

بر این اساس، هیات وزیران تفویض اختیار تبصره “۲” ماده “یک” قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و تبصره “۲” ماده “یک” قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی یعنی ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها را از این مصوبه استثنا کرده است چرا که ایجاد مناطق جدید بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

بر این اساس تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به تمام اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو شورا، تفویض می گردد.

بر اساس این مصوبه، تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا( حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس جمهور وهیات وزیران بوده و با رعایت آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است. همچنین دبیرخانه شورای یاد شده در دفتر هیات دولت خواهد بود.

مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن نظارت بر امور این مناطق، به عنوان ساختار ستادی اجرای مصوبات شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پیگیری می نمایند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: