حمایت ۶ میلیارد ریالی صندوق نانو از محققان/ ۱۲.۵ میلیارد به زودی پرداخت می‌شود

بر این اساس ستاد توسعه فناوری نانو در مردادماه سال جاری مبلغ ۵ میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال به ۸۵۵ محقق نانو پرداخت کرده است. این حمایت‌ها مربوط ‏به افرادی است که مدارک آنها تا آخر اسفند ماه ۱۳۹۱ در ستاد نانو داوری و تایید شده است.علاوه بر این مبلغ ۱۲.۵ میلیارد ریال نیز برای بخشی از مدارکی که در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ پذیرفته شده‌اند به زودی پرداخت ‏خواهد شد.‏

محققان

به گزارش عیارآنلاین به نقل از مهر، ستاد نانو در سال ۱۳۹۲ تاکنون، بیش از ۳۲ میلیارد ریال به حساب محققان واریز کرده است که بیش از ۲۵ میلیارد ریال آن ‏مربوط به مدارک پذیرفته شده در سال ۱۳۹۱ بوده و مابقی نیز مربوط به مدارک پذیرفته شده در سال ۱۳۹۲ اختصاص دارد.‏‎

این حمایت‌ها در بخش‌های پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، مقاله ISI ‎، ارائه مقاله به کنگره‌های بین المللی و حمایت از دانشجویان پسادکتری می‌شود. بر این اساس ستاد توسعه فناوری نانو در مردادماه سال جاری مبلغ ۵ میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال به ۸۵۵ محقق نانو پرداخت کرده است. این حمایت‌ها مربوط ‏به افرادی است که مدارک آنها تا آخر اسفند ماه ۱۳۹۱ در ستاد نانو داوری و تایید شده است.علاوه بر این مبلغ ۱۲.۵ میلیارد ریال نیز برای بخشی از مدارکی که در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ پذیرفته شده‌اند به زودی پرداخت ‏خواهد شد.‏

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: