۵ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۵

حمایت 6 میلیارد ریالی صندوق نانو از محققان/ 12.5 میلیارد به زودی پرداخت می‌شود

بر این اساس ستاد توسعه فناوری نانو در مردادماه سال جاری مبلغ 5 میلیارد و 905 میلیون ریال به 855 محقق نانو پرداخت کرده است. این حمایت‌ها مربوط ‏به افرادی است که مدارک آنها تا آخر اسفند ماه 1391 در ستاد نانو داوری و تایید شده است.علاوه بر این مبلغ 12.5 میلیارد ریال نیز برای بخشی از مدارکی که در فروردین و اردیبهشت 1392 پذیرفته شده‌اند به زودی پرداخت ‏خواهد شد.‏

محققان

به گزارش عیارآنلاین به نقل از مهر، ستاد نانو در سال 1392 تاکنون، بیش از 32 میلیارد ریال به حساب محققان واریز کرده است که بیش از 25 میلیارد ریال آن ‏مربوط به مدارک پذیرفته شده در سال 1391 بوده و مابقی نیز مربوط به مدارک پذیرفته شده در سال 1392 اختصاص دارد.‏‎

این حمایت‌ها در بخش‌های پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، مقاله ISI ‎، ارائه مقاله به کنگره‌های بین المللی و حمایت از دانشجویان پسادکتری می‌شود. بر این اساس ستاد توسعه فناوری نانو در مردادماه سال جاری مبلغ 5 میلیارد و 905 میلیون ریال به 855 محقق نانو پرداخت کرده است. این حمایت‌ها مربوط ‏به افرادی است که مدارک آنها تا آخر اسفند ماه 1391 در ستاد نانو داوری و تایید شده است.علاوه بر این مبلغ 12.5 میلیارد ریال نیز برای بخشی از مدارکی که در فروردین و اردیبهشت 1392 پذیرفته شده‌اند به زودی پرداخت ‏خواهد شد.‏

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: