باید تلاش کنیم طول دوره آموزشی را به ۲۰۰‌روز برسانیم

تلاشمان تا پیش از اول مهر باید فراخواندن دانش آموزان در مدرسه به منظور ارائه برنامه هفتگی به آنها باشد تا روز اول مهر با برنامه آغاز شود و یک روز نیز از دست نرود. باید هر چه بیشتر به نرم مصوب ۲۰۰ روز طول دوره آموزشی در یک سال تحصیلی نزدیک شویم.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از تسنیم، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، با فرض اینکه امسال ۱۵ شهریور ماه، سال تحصیلی آغاز می‌شود، افزود: باید پرونده بازگشایی مدارس را تا این تاریخ ببندیم و در فرصت باقیمانده تا اول مهر به موارد جزئی‌تر بپردازیم تا اول مهر را به خوبی و با شکوه آغاز کنیم.

تلاشمان تا پیش از اول مهر باید فراخواندن دانش آموزان در مدرسه به منظور ارائه برنامه هفتگی به آنها باشد تا روز اول مهر با برنامه آغاز شود و یک روز نیز از دست نرود. باید هر چه بیشتر به نرم مصوب ۲۰۰ روز طول دوره آموزشی در یک سال تحصیلی نزدیک شویم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: