۳ شهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۱۴

قانون دولت را به اجرای مصوبه زایمان، الزام نمی‌کند

در مصوبه مجلس آمده است « دولت می‌تواند افزایش مرخصی زایمان را از ۶ ماه تا ۹ ماه برای افراد واجد شرایط لحاظ کند» و در قانون کلمه الزام برای دولت دیده نشده و اختیار اجرای آن به دولت داده شده است. همچنین مجلس ردیف اعتبار و محل پرداخت مشخصی برای این مصوبه در نظر نگرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، مدیرکل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت در گفت‌وگو با فارس در مورد لغو مصوبه مجلس مبنی بر افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از سوی دولت گفت: تمام مصوبات ۳ ماه اخیر دولت دهم دوباره در دولت جدید مورد بازبینی قرار خواهد گرفت که مصوبه افزایش مرخصی زایمان نیز از آن جمله است.
در عین حال در مصوبه مجلس آمده است « دولت می‌تواند افزایش مرخصی زایمان را از ۶ ماه تا ۹ ماه برای افراد واجد شرایط لحاظ کند» و در قانون کلمه الزام برای دولت دیده نشده و اختیار اجرای آن به دولت داده شده است. همچنین مجلس ردیف اعتبار و محل پرداخت مشخصی برای این مصوبه در نظر نگرفته است.
ما معتقد نیستیم که قطع اجرای این مصوبه امتیاز مادران را کاملاً رد کرده چون فعلاً در مرحله بازبینی است و از طرف هیئت دولت هیچ چیزی به سازمان‌ها ابلاغ نشده است و شاید جزو مصوباتی باشد که بعد از بازبینی ردیف اعتباری برای آن در نظر بگیرند و اگر مجلس منابع مالی آن را تعیین کند قابل اجرا خواهد بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: