۲ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۸

تلفن‌های همراه 17 درصد از اینترنت جهانی را مصرف می‌کنند

در سال 2013 تلفن‌های همراه 17 درصد از میزان مصرف اینترنت جهان را به خود اختصاص دادند. این میزان نسبت به سال 2012 شش درصد افزایش یافته است.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از پایگاه استاتیستا، در سال 2013 تلفن‌های همراه 17 درصد از میزان مصرف اینترنت جهان را به خود اختصاص دادند. این میزان نسبت به سال 2012 شش درصد افزایش یافته است. نمودار زیر میزان مصرف به تفکیک قاره‌ها را نمایش می‌دهد.

مصرف اینترنت توسط تلفن همراه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: