۲ شهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۸

تلفن‌های همراه ۱۷ درصد از اینترنت جهانی را مصرف می‌کنند

در سال ۲۰۱۳ تلفن‌های همراه ۱۷ درصد از میزان مصرف اینترنت جهان را به خود اختصاص دادند. این میزان نسبت به سال ۲۰۱۲ شش درصد افزایش یافته است.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از پایگاه استاتیستا، در سال ۲۰۱۳ تلفن‌های همراه ۱۷ درصد از میزان مصرف اینترنت جهان را به خود اختصاص دادند. این میزان نسبت به سال ۲۰۱۲ شش درصد افزایش یافته است. نمودار زیر میزان مصرف به تفکیک قاره‌ها را نمایش می‌دهد.

مصرف اینترنت توسط تلفن همراه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: