۳۰ مرد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۴

حل مشکل کمبود نقدینگی صنایع اصلی‌ترین الویت برنامه صد روزه اقتصادی باشد

حل مشکل کمبود نقدینگی صنایع باید اصلی‌ترین اولویت برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت در حوزه تولید باشد و هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.

صنعتبه گزارش عیارآنلاین عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس شورای مرکزی خانه‌های صنعت در گفتگو با «نسیم» گفت: در برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی، دولت باید واقعیت‌های مربوط به وضعیت کنونی صنعت و تولید کشور را به مردم بگوید. لغو گشایش ال‌سی ۱۳۰ درصدی بانک‌ها نیز می‌تواند تأثیر مثبت زیادی روی تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی داشته باشد.‬ حل مشکل کمبود نقدینگی صنایع باید اصلی‌ترین اولویت برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت در حوزه تولید باشد و هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: