۲۸ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۰۸

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه حادترین مشکل اداره بنگاه‌ها در ایران

این گزارش نشان می‌دهد که تشکل‌های اقتصادی بخش کشاورزی مجموعا ارزیابی بهتری از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار داشته‌اند (میانگین 36/5 از ده) و تشکل‌های اقتصادی بخش خدمات با میانگین ارزیابی 98/5 از 10، ارزیابی نسبتا بدتری از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار ارائه داده‌اند و ارزیابی تشکل‌های اقتصادی بخش صنعت و معدن نیز 88/5 از 10 بوده است.

مركز پژوهش هابه گزارش عيار آنلاين به نقل از فارس ، گروه مطالعات کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تشکل‌های اقتصادی استان‌های کرمان، البرز و بوشهر بدترین ارزیابی و تشکل‌های اقتصادی استان‌های مرکزی، قم و یزد بهترین ارزیابی را از محیط کسب و کار ایران در زمستان 1391 ارائه داده‌اند.
گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان 1389 به طور مستمر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور تهیه و منتشر می‌شود.
این گزارش‌ها، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را ارائه می‌کند.
بر اساس پاسخ 290 تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی 21 مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان 1391، 60/5 از 10 (10 بدترین ارزیابی) است که اندکی بهتر از ارزیابی پاییز 1391 (با میانگین 70/5 ) است، اما در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان 1390 با میانگین 58/5 از 10) بدتر بوده است.

ارزیابی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور از 21 مؤلفه ملی محیط کسب و کار در زمستان 1391 به ترتیب عبارت بوده‌اند از:
1ـ بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه (ارزیابی 01/8 از 10، بدترین ارزیابی و یک بهترین ارزیابی)
2ـ مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها (ارزیابی 51/7)
3ـ اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان (ارزیابی 86/6)
4ـ ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی (ارزیابی 82/6)
5ـ بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری (ارزیابی 48/6)
6ـ بی‌تعهدی شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران (ارزیابی 23/6)
7ـ نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی (ارزیابی 11/6)
8- قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی (ارزیابی 10/6)
9ـ وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی (ارزیابی 00/6)
10ـ زیاد بودن تعطیلات رسمی (ارزیابی 51/5)
11ـ محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار (ارزیابی 33/5)
12ـ ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات (ارزیابی 22/5)
13ـ تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار (ارزیابی 16/5)
14ـ برگشت چک‌های مشتریان و همکاران (ارزیابی 14/5)
15ـ عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی (ارزیابی 13/5)
16ـ موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه (ارزیابی 85/4)
17ـ تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار (ارزیابی 69/4)
18ـ ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده (ارزیابی 53/4)
19ـ تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه (ارزیابی 49/4)
20ـ ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل (ارزیابی 11/4)
21ـ ضعف زیرساخت‌های تأمین برق (ارزیابی 28/3)

این گزارش نشان می‌دهد که تشکل‌های اقتصادی بخش کشاورزی مجموعا ارزیابی بهتری از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار داشته‌اند (میانگین 36/5 از ده) و تشکل‌های اقتصادی بخش خدمات با میانگین ارزیابی 98/5 از 10، ارزیابی نسبتا بدتری از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار ارائه داده‌اند و ارزیابی تشکل‌های اقتصادی بخش صنعت و معدن نیز 88/5 از 10 بوده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: