۲۲ مرد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۶

صحبتهای منظری در موافقت وزیر پیشنهادی بهداشت/متن کامل

اهدافی که در برنامه‌های آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی دیده شده دست‌یافتنی و قابل اجرا است، برنامه ایشان منسجم و با تکالیف و وظایف برنامه پنجم توسعه منطبق است، توجه به افزایش جمعیت در این برنامه دیده شده است.

علیرضا منظری توکلی سومین موافق وزیر پیشنهادی بهداشت: داشتن روحیه جهادی از مزایای گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت است
مقام و آزمون امتحان خداوند است و جمهوری اسلامی خون‌بهای شهدا است و مسئولیت در جمهوری اسلامی وظیفه و تکلیف و امتحان است. آقای قاضی‌زاده هاشمی به واسطه تکلیف است که ثروت و رفاه خود را کنار می‌گذارد و محیط پراضطراب و پرمسئولیت وزارت را قبول می‌کند.
داشتن روحیه جهادی و بی‌ادعایی به همراه ۳۳ ماه حضور در جبهه و سه بار مجروحیت همچنین حضور در تیم‌های مدیریت بحران و ستاد بازسازی از دیگر سوابق آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی است.
اهدافی که در برنامه‌های آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی دیده شده دست‌یافتنی و قابل اجرا است، برنامه ایشان منسجم و با تکالیف و وظایف برنامه پنجم توسعه منطبق است، توجه به افزایش جمعیت در این برنامه دیده شده است.
کار دکتر قاضی‌زاده هاشمی با بیمارستان‌های سیار در مناطق محروم و ایجاد بنیاد خیریه‌ای که در سرتاسر کشور شعبه دارد و بیماران را به رایگان درمان می‌کند، از دیگر نکات مثبت در سابقه دکتر قاضی‌زاده هاشمی است، ضمن آنکه راه‌اندازی بیمارستان چشم‌پزشکی نور تهران از جمله موارد ناظر بر اجرای اصل ۴۴ در کشور است.
این نماینده موافق گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت از نمایندگان در پایان خواست تا با رای بالا به دکتر قاضی‌زاده هاشمی از خود یادگار نیکی به جای بگذارند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: