۲۲ مرد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۴

آیا باز هم باید منتظر تدوین برنامه جدیدی برای صنعت باشیم؟

آیا دولت جدید همان مسیر دولت‌های قبلی را در صنعت دنبال خواهد کرد؟ آیا به دنبال تدوین برنامه خاص خود خواهد رفت و تنها تفاوت این خواهد بود که این کار را نه در انتهای عمر دولت بلکه در اوایل آن انجام خواهد داد؟ آیا با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و تحریم‌های غرب فرصتی برای تدوین یک سند استراتژی جدید وجود دارد؟

برنامه راهبردیسرویس صنعت عیارآنلاین؛ مهندس محمدرضا نعمت‌زاده که از سوی آقای حسن روحانی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده‌اند، چندی پیش برنامه خود را برای اداره این وزارت خانه ارائه کرد.

در بخشی از برنامه وی آمده است: «سیاست‌های برنامه: ۱- بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت». این بخش از برنامه ایشان سبب ایجاد ابهاماتی در میان کارشناسان این حوزه شده است. اما دلایل این نگرانی چیست؟ برای درک بهتر این نگرانی لازم است تاریخچه‌ی تدوین استراتژی‌های صنعتی در کشورمان را مرور کنیم.

 تاریخچه‌ای از تدوین استراتژی های صنعتی در کشور

پیشنهاد تدوین اولین برنامه توسعه صنعتی در زمان دولت سازندگی و پس از سفر آقای هاشمی رفسنجانی به مالزی مطرح شد. بعد از مدتی برنامه ایران ۱۴۰۰ تدوین شد اما بنا به دلایلی هرگز اجرا نشد. دولت اصلاحات نیز در عمل توجهی به آن برنامه نداشت و آن را مبنای عمل خود قرار نداد تا اینکه در اواخر دوره اصلاحات صحبت از ویرایش این استراتژی به میان آمد. آقای مسعود نیلی مسئول تدوین این استراتژی شد و ظرف یک سال و نیم استراتژی دوم را تهیه کرد که به استراتژی صنعتی معروف شد. تدوین استراتژی در عمل با پایان دولت خاتمی همراه شد و همچنین به دلیل رویکرد اقتصادی لیبرال حاکم بر آن مورد انتقاد کارشناسان صنعتی قرار گرفت.

دولت احمدی‌نژاد نیز به استراتژی فوق توجهی نکرد و بنا بر دیدگاه و نظرات خود در حوزه صنعت عمل کرد. در اواخر عمر دولت دهم بود که زمزمه‌های لزوم تدوین یک برنامه راهبردی برای صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت متولی تدوین برنامه شد. این بار نیز در آخرین ماه‌های عمر دولت بود که برنامه راهبردی به اتمام رسید و توسط آقای احمدی نژاد از آن رونمایی شد.

آیا دولت جدید همان مسیر دولت‌های قبلی را در صنعت دنبال خواهد کرد و به دنبال تدوین برنامه خاص خود خواهد رفت و تنها تفاوت این خواهد بود که این کار را نه در انتهای عمر دولت بلکه در اوایل آن انجام خواهد داد؟ آیا با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و تحریم‌های غرب فرصتی برای تدوین یک سند استراتژی جدید وجود دارد؟ آیا استراتژی تدوین شده در دولت خاتمی را برمی‌گزیند؟ اگر این انتخاب را انجام دهد آیا انتقادات وارد به آن را می‌داند؟ برای آنها فکری کرده است؟ یا برنامه راهبردی را مبنای کار خود قرار خواهد داد؟ آیا این برنامه را مشاهده کرده است؟ اینها سئوالاتی است که آقای نعمت‌زاده باید به آنها پاسخ دهد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: