۲۲ مرد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۸

در برنامه آخوندی توجه لازم به ترانزیت نشده است

تاکید آخوندی بر کریدورهای ترانزیتی شرق ـ غرب در کنار کریدورهای شمالی ـ جنوبی نشان می‌دهد این دو مسیر در نظر ایشان از وزن یکسانی برخوردار هستند درحالی‌که کریدورهای شمالی ـ جنوبی کشور مزایای متعددی نسبت به مسیرهای شرقی ـ غربی دارد.

آخوندیآقای آخوندی به عنوان وزیر اسبق مسکن و شهرسازی در برنامه‌های خود برای وزارت راه و شهرسازی نشان داد که در همان مسیری قدم خواهد گذاشت که در گذشته طی شده است؛ یعنی در اولویت حوزه مسکن نسبت به حمل و نقل. نقدهای قابل توجهی به برنامه‌های ایشان در بخش حمل و نقل وجود دارد که پیش از این منتشر شده است اما مهمترین نکته‌ای که در برنامه‌ها و نقدهای نوشته شده مغفول واقع شده است ترانزیت بار از مسیر ایران با استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور است.

عدم ارائه‌ی راهکار برای جذب سرمایه‌های بخش غیردولتی در یخش حمل و نقل یا عدم ارائه‌ی برنامه برای ارتقای بهره‌وری در بخش حمل و نقل خصوصا در حوزه ریلی را می‌توان به عنوان برخی از نقاط منفی برنامه‌های اقای آخوندی معرفی کرد. اما بی‌توجهی به ترانزیت در شرایطی که افزایش ترانزیت از مسیر ایران موجب ایچاد اشتغال و تنوع در درامدهای دولت می‌شود و اقتصاد دیگر کشورها را به امنیت ایران وابسته می‌کند مهمترین نقص برنامه‌های ارائه‌ شده توسط وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی است.

در شرایطی که موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران باعث شده تا پتانسیل بالایی برای جذب بار ترانزیتی در کشور وجود داشته باشد جناب آقای آخوندی فقط بهبود مقررات را به عنوان برنامه‌ی خود برای توسعه‌ی ترانزیت عنوان کرده‌اند. بعلاوه تاکید ایشان بر کریدورهای ترانزیتی شرق ـ غرب در کنار کریدورهای شمالی ـ جنوبی نشان می‌دهد این دو مسیر در نظر ایشان از وزن یکسانی برخوردار هستند درحالیکه کریدورهای شمالی ـ جنوبی کشور مزایای متعددی نسبت به مسیرهای شرقی ـ غربی دارد تا جایی که در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از ترانزیت صورت گرفته از مسیر ایران  در مسیرهای شمالی ـ جنوبی جابجا می‌شوند. علاوه بر این آخوندی در برنامه خود وزن تزانزیت جاده‌ای و ریلی را یکسان دانسته در صورتیکه مزیت اصلی کشور در استفاده از ظرفیت ریلی برای امر مهم ترانزیت است. آخوندی نیز مانند گذشتگان بر استفاده از حمل و نقل ریلی تنها در زمینه مسافر تاکید داشته و نسبت به ظرفیت این حوزه در جابه‌جایی بار بی‌توجه است. این درحالیست که رئیس جمهور در برنامه‌های خود قبل از انتخابات بر توسعه حداکثری حوزه ریلی کشور تاکید ویژه داشته‌اند.

با توجه به اهمیت راهبردی افزایش ترانزیت بار از مسیر ایران برای اقتصاد کشور ضروری است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتخاب صحیح خود بخش حمل و نقل را از حاشیه خارج نمایند تا به دنبال آن شاهد رشد قابل توجه ترازیت بار از مسیر ایران باشیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: