زارعی: نجفی در دوران وزارتش خادم القرآن معرفی شد

نجفی در دوران ریاستش بر وزارتخانه آموزش و پرورش دوره اصلاحات توجه ویژه‌ای به مسائل تربیتی داشته و برنامه‌های قرآنی مورد راهبردی و اجرایی قرار گرفته است و وی در آن دوران وزیر خادم القرآن معرفی شد.

زارعی نماینده مردم بویراحمد و دنا در دفاع از نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: نجفی در دوران ریاستش بر وزارتخانه آموزش و پرورش دوره اصلاحات توجه ویژه‌ای به مسائل تربیتی داشته و برنامه‌های قرآنی مورد راهبردی و اجرایی قرار گرفته است و وی در آن دوران وزیر خادم القرآن معرفی شد.
گنجاندن برنامه‌های نماز در مدارس، توجه به مسائل معیشتی و منزلتی فرهنگیان، توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در مناطق محروم، افزایش بی سابقه سطح معلمان و امکانات رفاهی، افزایش درمانگاه‌های فرهنگیان، ایجاد صندوق فرهنگیان، برقراری عدالت آموزشی و اولویت قراردادن اعتبارات در مناطق محروم را از دستاوردهای نجفی در سمت ریاست وزارتخانه آموزش و پرورش دولت اصلاحات دانست. تصویب قانون شورای‌های آموزش و پرورش و دادن بخشی از وظایف به استانها شاهکار مدیریتی آقای نجفی به شمار می‌آید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: