نجفی: تمامی اقدامات اجرا شده سند تحول بازنگری می‌شود

در صورتیکه وزیر آموزش و پرورش شوم، تمام اقدامات دوسال اخیر که در راستای اجرای سند تحول انجام شده بازنگری می شود و هر بخشی از برنامه نیاز به اصلاح داشته باشد اصلاحات را انجام خواهیم

به گزارش عیارآنلاین به نقل از مهر: نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده در سند تحول مورد بازنگری قرار می گیرد، تصریح کرد: در صورتیکه وزیر آموزش و پرورش شوم، تمام اقدامات دوسال اخیر که در راستای اجرای سند تحول انجام شده بازنگری می شود و هر بخشی از برنامه نیاز به اصلاح داشته باشد اصلاحات را انجام خواهیم داد که تعطیلی پنجشنبه‌ها نیز یکی از این مسائل است، اما برای سال تحصیلی جدید تغییری در برنامه‌های فعلی آموزشی ایجاد نمی‌شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: