یارانه نقدی در دولت یازدهم ادامه خواهد یافت

به گزارش عیارآنلاین، رئیس جمهور در اولین نشست خبری خود اعلام کرد که پرداخت یارانه نقدی به همین میزان فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. البته با توجه به شرایط موجود اقدامات مقتضی انجام خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، رئیس جمهور در اولین نشست خبری خود اعلام کرد که پرداخت یارانه نقدی به همین میزان فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. البته با توجه به شرایط موجود اقدامات مقتضی انجام خواهد شد.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: