۱۴ مرد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۳

کابینه روحانی پیرترین کابینه در مقایسه با دولت‌های گذشته است

میانگین سنی وزرای معرفی شده توسط دکتر روحانی به مجلس شورای اسلامی ۵۸ سال است.

به گزارش عیارآنلاین به نقل تریبون مستضعفین، میانگین سنی وزرای معرفی شده توسط دکتر روحانی به مجلس شورای اسلامی ۵۸ سال است.

کم سن‌ترین فرد معرفی شده، طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد با ۵۳ سال و مسن‌ترین فرد، نعمت زاده وزیر پیشنهادی صنعت با ۶۸ سال می‌باشد.

روحانی اولین رئیس جمهوری است که فهرست اعضای پیشنهادی کابینه خود را همزمان با مراسم تحلیف به مجلس ارائه کرده است.

در مقایسه با کابینه های گذشته دولتها، دولت روحانی پیرترین کابینه به شمار می رود.

گفتنی است میانگین سنی کابینه های اول و دوم هاشمی ۴۱ و ۴۴ سال، کابینه اول و دوم خاتمی ۴۵ و ۴۷ سال و کابینه اول و دوم احمدی نژاد ۴۹ و ۵۰ سال بوده است.

 

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: