۱۴ مرد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۳

سند دانشگاه اسلامی تصویب شد

تصویب سند دانشگاه اسلامی همزمان شد با تغییر دولت بنابراین ابلاغ آن در دولت جدید خواهد بود.سند دانشگاه اسلامی براساس سلایق و براساس مشارکت حداکثری روسای مختلف دانشگاهی تدوین شده است.

دانشگاه اسلامی

به گزارش عیارآنلاین، ابراهیم سقزچی معاون نظارت و ارزيابی شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها در گفتگو با مهر گفت: سند دانشگاه اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و مصوب شد.
تصویب سند دانشگاه اسلامی همزمان شد با تغییر دولت بنابراین ابلاغ آن در دولت جدید خواهد بود.سند دانشگاه اسلامی براساس سلایق و براساس مشارکت حداکثری روسای مختلف دانشگاهی تدوین شده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: