«پرونده الکترونیک سلامت» بسیار بیشتر از «کارت سوخت» اهمیت دارد

اهمیت «برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع» اگر از هدفمندی یارانه‌ها بیشتر نباشد، کمتر نیست. البته اهمیت «پرونده الکترونیک سلامت» بسیار بیشتر از کارت سوخت است. به همین دلیل فکر می‌کنم این دو مقوله آنقدر مهم و بزرگ هستند که لازم است شخص رییس جمهور وقت بگذارد و این برنامه را در سطح کلان راهبری کند.

پرونده الکترونیک سلامت

به گزارش عیارآنلاین به نقل از ایسنا، دکتر محمد شریعتی، سرتیم نسخه ۰۲ پزشک خانواده در زمان وزارت دکتر دستجردی در مورد اجرای طرح پزشک خانواده گفت: مسوولان اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در آن زمان علیرغم آن که اسلحه (اعتبار) نداشتند با چنگ و دندان جنگیدند و کار را پیش بردند.
اهمیت «برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع» اگر از هدفمندی یارانه‌ها بیشتر نباشد، کمتر نیست. البته اهمیت «پرونده الکترونیک سلامت» بسیار بیشتر از کارت سوخت است. به همین دلیل فکر می‌کنم این دو مقوله آنقدر مهم و بزرگ هستند که لازم است شخص رییس جمهور وقت بگذارد و این برنامه را در سطح کلان راهبری کند.
«برنامه پزشک خانواده» استراتژی اصلاح نظام سلامت است. این مقوله، کاری حرفه‌ای و تخصصی است و این طور نیست که هر کسی بتواند راجع به این موضوع تخصصی صحبت کرده، ایده دهد و با استفاده از تجربه‌های شخصی‌اش آن را طراحی، مدیریت و اجرا کند.
برخی از این تصمیم‌ها غیرعلمی و غیراصولی بوده و در صورت اجرایی شدن، عوارضی را برای نظام سلامت به دنبال خواهند داشت» و بر همین اساس از مسوولان آتی اجرای این برنامه در دولت یازدهم می‌خواهم که با تدبیر و تعقل بیشتر و با نگاهی علمی برنامه را پیش برند.
از آنجا که اکنون مردم برای مراجعه به متخصص و فوق تخصص اقبال بیشتری دارند، باید مراجعه به پزشک خانواده آنقدر سهل و راحت باشد که فرد حاضر باشد در هر شرایطی ابتدا به پزشک خانواده‌اش مراجعه کند و از طریق پزشک خانواده به تخصص یا فوق تخصص مربوطه ارجاع داده شود. از طرف دیگر بخش زیادی از مراجعه به پزشک خانواده جهت خدمات پیشگیری است، بنابراین نباید در قبال آن پولی از مردم اخذ شود. البته اگر مردم در برنامه پزشک خانواده فرانشیز نپردازند نیز به معنای آن نیست که خدمات پزشک خانواده رایگان است؛ چرا که مردم قبلا این پول را از طریق حق بیمه پیش پرداخت کرده‌اند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: