۱۷ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۰

به اندازه صنعت به کشاورزی توجه نشده است

رییس سازمان حفظ نباتات تاکید کرد: از آنجاکه امنیت غذایی همواره حرف اول را در پایداری حکومت‌ها می‌زند باید از تولیدات کشاورزی حمایت بیشتری کرد اما تاکنون آنچنان که در بخش صنعت سرمایه‌گذاری شده به کشاورزی توجه نشده است.

102-11

به گزارش عیارآنلاین رضا فتوحی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: تامین امنیت غذایی با مشارکت مردم و بخش خصوصی از وظایف سازمان حفظ نباتات است و هدف دولت‌ها همواره تولید غذای در دسترس، سالم و مغذی بوده که در آینده نیز چنین هدفی دنبال خواهد شد. وی افزود: برای تولید غذای کافی و تامین امنیت غذایی باید مردم و تشکل‌های بخش کشاورزی با یکدیگر مشارکت کنند.

 کشاورزی باید سهم بیشتری در برنامه‌ریزی و بودجه کشور داشته باشد

فتوحی با بیان این‌که بخش کشاورزی باید سهم بیشتری در برنامه‌ریزی و بودجه کشور داشته باشد، گفت: امنیت غذایی در برنامه‌های بلند مدت اول تا پنجم مورد تاکید بسیاری قرار گرفته است و برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی باید نوآوری، علم و تحقیقات را بیش از پیش به زمین‌های کشاورزی وارد کرد تا بهره‌وری محصولات کشاورزی افزایش یابد.

رییس سازمان حفظ نباتات ادامه داد: منابع اعتباری، نیروی انسانی‌، تکنولوژی و مدیریت عوامل اثرگذاری در افزایش تولیدات کشاورزی و تامین امنیت غذایی هستند که می‌توانند موجب رونق مراکز تولید در روستاها شوند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: