۱۷ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۵

سلطانخواه:طرح شهاب راهی عادلانه برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان

تا گذشته برای شناسایی دانش‌آموزان با استعداد از طریق برگزاری المپیاد و مدارس استعدادهای درخشان وارد می‌شدیم اما طرح شهاب، طرحی عدالت محور است و می تواند زمینه شکوفایی استعدادهای دانش آموزان را در تمام نقاط کشور فراهم کند. این طرح محدودیت و محرومیت محیطی، اجتماعی و اقتصادی که مانع رشد استعدادهای برتر دانش آموزان می شود را ندارد.

 بنیاد نخبگان

به گزارش عیارآنلاین به نقل از تسنیم،دکتر سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سند راهبری نخبگان توجه و پرورش استعدادها نقطه طلایی فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش است، گفت: از این رو طرح شناسایی و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مستعد به نام طرح شهاب را در دست کار داریم و ستاد مرکزی اجرای طرح در آموزش و پرورش و ستاد راهبری طرح شهاب در بنیاد ملی نخبگان قرار دارد که با تشکیل جلسات سیاست‌های اجرایی طرح شهاب تدوین شد.

در مرحله نخست طرح شهاب ۶۰ نفر از اساتید تحت آموزش قرار گرفتند و طرح شهاب به صورت پایلوت در ۷ استان کشور اجرا شد و در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ حدود ۳۹ هزار نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش طرح شهاب قرار گرفتند همچنین مکانیزم شناسایی دانش‌آموزان مستعد در قالب طرح شهاب متفاوت است چرا که تا گذشته برای شناسایی دانش‌آموزان با استعداد از طریق برگزاری المپیاد و مدارس استعدادهای درخشان وارد می‌شدیم اما طرح شهاب، طرحی عدالت محور است و می تواند زمینه شکوفایی استعدادهای دانش آموزان را در تمام نقاط کشور فراهم کند. این طرح محدودیت و محرومیت محیطی، اجتماعی و اقتصادی که مانع رشد استعدادهای برتر دانش آموزان می شود را ندارد.

طرح شهاب به دنبال جداکردن دانش‌آموزان با استعداد نیست بلکه هدف این است که برای دانش‌آموزان مستعد حداکثر ظرفیت برای استفاده از توانمندی‌هایشان فراهم شود تا آنها برای تاثیرگذاری در تحولات مدیریت کشور در آینده تربیت شوند، طرح شهاب در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ به صورت فراگیر در تمام استان‌های کشور اجرا می‌شود مکانیزم شناسی این طرح با طرح های دیگر متفاوت است و با محوریت معلمان در مدارس نه از طریق آزمون و مصاحبه آغاز می شود.

در طرح شهاب قرار نیست دانش آموزان شناسایی شوند و از امکانات مادی و امتیازات خاصی بهره مند شوند. نگاه حاکم به این طرح، نگاه به استعداد دانش آموزان و ذهن فعال آنهاست که یک موهبت الهی تلقی می شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: