وزیر بهداشت: بدون پزشک خانواده اقتصاد درمان قابل جبران نیست

بیمار محوری، عمل کردن براساس یک نظام پرداختن(سرانه) و داشتن راهنمای درمان را جزو الزامات پزشک خانواده است. پزشک خانواده باید در چارچوب سرانه مشخص شده حرکت کند و تلاش کند تا از امانت بیمار همچون سلامتش صیانت کند، لذا بدون پزشک خانواده اقتصاد درمان قابل جبران نیست.

پزشک خانواده

به گزارش عیارآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، وزیر بهداشت در برنامه پایش با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیمه ها بدهکار هستند گفت: اولین درخواست ها از مردم این است که خودشان منافعشان را جزو مطالبات بدانند، پزشک خانواده تنها مرجعی است که می تواند به بیماران در وهله اول کمک کند، چرا که پزشک خانواده مسئول هرفرد است و بیمارش را می شناسد، که این شناخت برای بیمار سرگردانی را کمتر می کند.

بیمار محوری، عمل کردن براساس یک نظام پرداختن(سرانه) و داشتن راهنمای درمان را جزو الزامات پزشک خانواده است. پزشک خانواده باید در چارچوب سرانه مشخص شده حرکت کند و تلاش کند تا از امانت بیمار همچون سلامتش صیانت کند، لذا بدون پزشک خانواده اقتصاد درمان قابل جبران نیست.

پزشک خانواده زمانی اجرایی می شود که عزم ملی وجود داشته باشد. باید قانون اجرا شود تا این طرح به سرانجام برسد، اجرای پزشک خانواده ۱۷ سال تکلیف قانونی است و در برنامه چهارم توسعه طبق بند ماده ۱۹ هم این طرح باید اجرا شود و از مسئولان خواهش می کنم که این طرح را در اولویت کار خود قرار دهند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: