۲ خرد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۴

پول‌هاي بانك كشاورزی را به كشاورزان بدهيم

براي اينكه يكپارچگي واقعي در طرح انتزاع وظايف كشاورزي از وزارت صنعت وجود داشته باشد، بايد تصميمات در بانك كشاورزي هم توسط وزارت جهاد كشاورزي اتخاذ گردد

بانک کشاورزیاصل پاسخ‌گويي واحد و مديريت يكپارچه توليد غذا ايجاب مي‌كند كه همواره اين زنجيره از سوي يك نهاد مشخص با اختيارات لازم مورد رصد قرار گرفته و راهبري شود.. با تصويب كليات و ماده يك طرح انتزاع وظايف كشاورزي از وزارت صنعت اميد مي‌رود تا شاهد رونق بخشِ توليد كشاورزي و كنترل نوسانات قيمتي در كشور باشيم. اما نكته مهم اينكه تحقق اهداف طرح در گرو تصويب همه ماده واحده‌هاي قانوني طرح است. به عبارت ديگر حذف بخشي از مواد قانوني، ابزار ضروري مديريت اصولي زنجيره توليد محصولات كشاورزي را از اختيار متولي و مسئول ذيربط بيرون آورده و بهانه‌ها را براي سوء مديريت باز مي‌گذارد.

از طرف ديگر، گردش پول و تامين اعتبارات در حوزه كشاورزي، غالبا در اختيار بانك كشاورزي است.در واقع بانك كشاورزي مسئول گردش پول و نقدينگي در حوزه كشاورزي به شمار مي‌رود. حال مي‌توان بيان داشت كه يكي از حلقه هاي مهم در زنجيره تامين غذا، تامين اعتبارات و گردش نقدينگي است كه بر عهده بانك كشاورزي گذاشته شده است.

 طبق ماده دوم اساسنامه بانك كشاورزي، مصوب ۱۳۵۹، فلسفه وجود اين بانك، جمع آوري اعتبارات خرد در روستاها و شهرهاي كوچك بود كه غالبا به امور كشاورزي مشغول هستند، اما اين بانك بيش از ۱۱۰ شعبه فقط در شهر تهران دارد، كه آشكارا با ماده فوق در تعارض مي‌باشد و فعاليت اين بانك چندان با اهداف اوليه تاسيس خود همسويي ندارد، براي مثال طي دروه زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸، ميزان تسهيلاتي كه بانك‌هاي دولتي غير از بانك كشاورزي و حتي بانك‌ها و موسسات خصوصي به حوزه كشاورزي اختصاص داده اند، بيشتر بوده و نكته جالب در اين است كه ميزان تسهيلات اعطايي اين بانك به كشاورزي روند نزولي پيدا كرده است.

نمودار تسهیلات بانک کشاورزی

  بنابراين، از يك سو براي اينكه اعتبارات بانك كشاورزي به سمت كشاورزي سوق پيدا كند، بايستي در بين مديران ارشد بانك كشاورزي الزامي براي پاسخگويي به متولي بخش كشاورزي كه همان وزارت جهاد كشاورزي است، به وجود آيد. از سوي ديگر بانك كشاورزي تابع قوانين بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي است. بنابراين به نظر مي‌رسد با پيشنهاد مديرعامل و اعضاي عيأت مديره اين بانك از سوي وزير جهاد كشاورزي و تأييد بانك مركزي تمام موارد فوق الذكر تأمين خواهد شد.

لازم به تذكر است كه مولفه حياتي در اجراي موفق طرح انتزاع، جهت دهي صحيح اعتبارات بخش كشاورزي به سمت توليد اين بخش مي‌باشد و با فرض سپردن مسئوليت كل زنجيره توليد به يك وزارتخانه، اگر در ارائه تسهيلات بانكي ناكارآمدي امروز، ادامه‌دار باشد پيشرفتي را شاهد نخواهيم بود. كما اينكه بسياري از مسئولين، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، فعالان صنايع تبديلي كشاورزي و كشاورزان از عملكرد اين بانك چندان راضي نيستند.

در نهايت انتظار مي‌رود جهت تحقق اهداف طرح انتزاع و در اختيار قرار دادن ابزار حمايتي صحيح به متولي زنجيره توليد كشاورزي ماده ۲ كميسيون مشترك به تصويب نمايندگان محترم مجلس برسد. در اين ماده بيان شده كه مدير عامل و اعضاي هيأت مديره اين بانك از سوي وزير جهاد كشاورزي پيشنهاد و با تاييد مجمع عمومي بانكها و حكم وزير اقتصاد و دارايي تعيين گردد.

منبع: تسنیم

۱ دیدگاه

  1. محمدصادق :

    ..ظاهرا فهم سیاستهای یک سیستم مالی بدون فهم اصول ایجاد و فربه شدن آن امکان ندارد
    حرکت اصلاحی و دستور و ابلاغ هم موثر نبوده و نیست … یکی از راهها ایجاد بانک سازندگی
    برای خرده مالکین کشاورزی است..فقط… با سیاست توانمندسازی و ایجاد توازن در عرصه ای
    که به کمک بانکها نهنگ پروری تنها راه قطعی سود آوری آنهاست..

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: